Nyheter

De är lugnast i trafiken

Trafik och andra medtrafikanters körvanor är känt för att väcka starka känslor och gjort uttrycket, “road rage” allmänt känt. Men även parkering kan vara en anledning till känslostormar. En ny undersökning från parkingtech-bolaget Easypark visar att drygt 7 av 10 svenska trafikanter upplevt både stress och ilska när de ska parkera.

Bland storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö upplever göteborgarna minst stress, ilska och frustration i samband med att de ska parkera. Till och med i lägre grad än snittet för hela landet enligt undersökningen.

– Det är lätt att relatera till vad bilister upplever, särskilt om man har försökt att parkera när man har bråttom. Däremot är det intressant att notera att göteborgarna inte lika ofta blir upprörda jämfört med exempelvis stockholmarna. Att det ska vara enkelt att parkera är viktigt för att minska stress och irritation. Med vår närvaro i Göteborg hoppas vi kunna ytterligare minska dessa negativa känslor, säger Gustaf Lartén, Sverigechef på Easypark.En ny Novus-undersökning, på uppdrag av Easypark, avslöjar att fenomenet “road rage” även gäller i parkeringssituationer. Var fjärde svensk uppger att de ibland eller ofta upplever ilska i samband med parkering. Skillnaderna är betydande mellan bilförare i de största städerna i Sverige. Stockholmarna verkar vara närmare ilska jämfört med de betydligt mer avslappnade Göteborgarna och Malmöborna. Var tredje Stockholmare känner ilska i samband med parkering, jämfört med ungefär var femte i Göteborg och Malmö.När det gäller stress kring parkering, upplever var femte förare denna påfrestning. Lika många uppger dock att parkering aldrig orsakat stress. Att stressa i trafiken och vid parkering har bekräftats ha negativa effekter på körförmågan.När det kommer till det som upplevs som mest utmanande i trafiken uppges att hålla hastighetsbegränsningen och fickparkering. Intressant nog verkar just fickparkering vara mindre bekymmersamt i Göteborg, där 25 procent uppger att det är besvärligt jämfört med Malmö och Stockholm där motsvarande siffror är 31 och 29 procent.

Se bilaga för undersökningsresultat

Om undersökningenNovus har på uppdrag av Easypark genomfört undersökningen via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Målgruppen var allmänheten 18-79 år och totalt genomfördes 1 080 intervjuer. Undersökningen är statistiskt säkerställd på riksnivå samt lokalnivå i Stockholm, Göteborg och Malmö och genomfördes mellan 10-16 augusti 2023.