Nyheter

De ska reformera IT-säkerhetsarbetet: MedMera Bank väljer tech startupen Selma Dynamics

Selma Dynamics grundades i september för att adressera den ökande hotbilden inom cyber-och informationssäkerhet. Reglerade företag kämpar ofta med repetitivt säkerhets- och efterlevnadsarbete och nu står näringslivet inför ett snabbväxande moderniseringsbehov för att lyckas frigöra resurser till mer proaktivt arbete. Uppstickaren ska reformera den administrativa och manuella belastningen. På rekordtid etablerar Selma Dynamics ett strategiskt partnerskap med MedMera Bank, Coops systerbolag, som spelar en central roll i produktutvecklingen framåt. 

Stulna personuppgifter, blockerade banksystem och dataläckor är alla vanliga konsekvenser av en cybersäkerhetsattack. World Economic Forums (WEF) globala riskrapport placerar cybersäkerhet bland de nuvarande och framtida topp tio riskerna globalt1. Och cyberbrottslighet förutspås kosta 9,5 biljoner USD globalt under 20242. Ett led i att motverka detta är genom omfattande IT-regelverk kring informationssäkerhet. Nya regelverk tillkommer löpande och efterlevnadsbördan är stor, särskilt för samhällskritiska och hårt reglerade bolag. För att effektivisera regelefterlevnaden grundade entreprenören Zehra Ulving och bolagsbyggaren Hidden Dreams Selma Dynamics tillsammans med informationssäkerhetsexperterna Henrik Hammarberg och Lars-Lennart Carlsson. 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del om magnituden av denna problematik. Mycket av arbetet IT-säkerhetsavdelningarna gör är dessutom inte bara tidskrävande utan kan tyvärr också upplevas som onödigt, eftersom efterlevnadsfrågorna många gånger redan besvarats i överlappande regelverk. Vi gör det enklare att göra rätt för sig och att arbeta mer proaktivt med dessa frågor. Att välkomna MedMera Bank nu i utvecklingsstadiet känns perfekt. Banker är hårt reglerade och nu kan vi bygga tjänsten med vår typkund från start, säger Zehra Ulving, medgrundare och vd på Selma Dynamics. 

Säkerhetsportalen byggs för att ge en överblick över IT-säkerhetsarbetet, kartlägga hur kraven i olika säkerhetsstandarder överlappar samt skapa rapporter som nyttjas vid revision och som beslutsunderlag inför kommande IT-satsningar. Den första versionen, som lanseras under 2024, kommer bland annat förenkla arbetet med standarderna ISO27000 och EBA (European Banking Authority). Därefter inkluderas regelverken DORA och NIS2. 

– Som ett led i vår satsning på området IT-säkerhet samarbetar vi med Selma Dynamics för att både omstrukturera och tydliggöra vår efterlevnadshantering. En säkerhetsportal som denna är efterlängtad och hjälper oss att bli mer effektiva. Potentialen för att spara både tid och energi är jättestor, säger Teresia Willstedt, CISO och kontinuitetsansvarig MedMera Bank. 

Presskontakt: 

Zehra Ulving,