Nyheter

Rätt hastighet, säkerhetsavstånd samt säkra däck minskar olycksrisken

På vintern kan förhållandena vara krävande och de största riskerna är ofta en för hög hastighet och förarens körsätt. Dessutom ökar olycksrisken om däcken är slitna. Bromssträckan blir längre och greppet sämre, speciellt på hala vägar. Många faktorer påverkar både bromssträckan och förarens reaktionstid vilket kan vara avgörande i överraskande situationer.

Det finns många saker som påverkar hur fort en bil stannar vid en kraftig inbromsning. En del kan du som förare kontrollera själv och en av de viktigaste faktorerna är däcken. Med rätt typ av däck som passar för väglaget kan du förkorta bromssträckan och i bästa fall förhindra en olycka.

De största riskfaktorerna vid vinterkörning är en alltför hög hastighet och förarens körsätt. Grundregeln är att när hastigheten fördubblas blir bromssträckan fyra gånger längre. Det kan finnas både mindre och större djur på vägarna och det gäller att köra försiktigt för att minska olycksrisken. Sänk hastigheten och håll ett ordentligt avstånd till bilen framför, speciellt på vägsträckor med viltvarning. Olycksrisken ökar om däcken är slitna. Bromssträckan blir längre och greppet sämre speciellt på hala vägar.

Vad innebär en bromssträcka?

Med bromssträcka avses den sträckan som bilen rör sig efter att du tryckt på bromsen. Bromssträckan förväxlas ofta med stoppsträcka som beräknas genom att reaktionssträckan och bromssträckan läggs ihop. Reaktionssträckan är i sin tur det avståndet som bilen rör sig innan föraren uppmärksammar en fara och trycker på bromsen.

Ett test som Nokian Tyres genomförde vid körning i 40 km/h på en isig väg visar att bromssträckan blev 105 meter med en bil som hade ABS-bromsar och sommardäck, 65 meter med dubbfria vinterdäck för centraleuropeiska vinterförhållanden, 45 meter med nordiska dubbfria vinterdäck och 35 meter med dubbdäck.

– Precis som med bromssträckan finns det flera saker som påverkar förarens reaktionstid och det kan vara avgörande i situationer som uppkommer plötsligt på vintern. Trötthet, besvärliga körförhållanden och andra distraktionsmoment, exempelvis användningen av mobilen eller infosystemet under körning, kan försämra förarens reaktionstid avsevärt, berättar Emil Sundholm, Product Manager på Nokian Tyres Sverige.

Så här förkortar du stoppsträckan

Som förare kan du påverka både reaktions- och stoppsträckan på flera olika sätt:

Observera och förutse. Var uppmärksam i trafiken, farliga situationer kan uppstå oväntat. Även om du kör enligt trafikregler och rekommendationer kan andra förare och fotgängare göra oförutsägbara saker i trafiken. Dessutom kan djur plötsligt springa ut på vägen.

Håll ett tillräckligt långt säkerhetsavstånd. Att ha ett tillräckligt säkerhetsavstånd till bilen framför ger dig tid att reagera på situationer som uppkommer plötsligt.

Kör inte om du är för trött. Trötthet påverkar förarens reaktionstid och försämrar förmågan att reagera på faror i trafiken.

Fokusera på körningen. Användningen av mobilen eller bilens infosystem gör att förarens förmåga att hålla kontroll på vägen blir avsevärt sämre.

Följ hastighetsbegränsningarna. Hastighetsbegränsningar hjälper till att hålla vägarna säkra för alla trafikanter.

Anpassa hastigheten efter förhållandena. Bromssträckan är betydligt kortare på torra vägar jämfört med våta, isiga eller snöiga vägar. Anpassa hastigheten efter väglaget.

Rätt typ av däck minskar olycksrisken

Vid en hastighet på 90 km/h rör sig bilen 25 meter per sekund. Om föraren har uppmärksamheten riktad någon annanstans än på körningen kan mycket hända snabbt. Även om bilens säkerhetssystem kan höja trafiksäkerheten och hjälpa till i farliga situationer är däck av hög kvalitet och i bra skick avgörande vid plötslig inbromsning. Rätt typ av däck kan förhindra att allvarliga olyckor inträffar.

– Premiumdäck är gjorda av högkvalitativa gummiblandningar som ger bra prestanda i alla förhållanden och varierande temperaturer. Vinterdäck av premiumkvalitet har bättre vinteregenskaper än budgetdäck, avslutar Emil Sundholm.

Greppet försämras i takt med att mönsterdjupet blir sämre. Enligt lagen ska vinterdäck ha ett mönsterdjup på minst 3 millimeter och sommardäck minst 1,6 millimeter. Av säkerhetsskäl rekommenderas att vinterdäck ska ha ett mönsterdjup på minst fyra millimeter.

Tips för överraskande situationer:

Se till att strålkastarna är rena och fungerar korrekt.

Säkra lösa föremål i bilen så att de inte flyger mot föraren vid kraftig inbromsning.

Ha en varningstriangel och reflexvästar i bilen i händelse av att en olycka skulle inträffa.

Testa bilens nödbromsning på en säker plats.

Försök behålla bilens styrförmåga när du nödbromsar.

Varna mötande bilar för potentiella faror genom att använda varningsblinkers.

Rapportera olyckor omedelbart genom att ringa nödnumret.