Nyheter

Unika belastningstester av Malmbanans broar

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg med persontåg, godståg och malmtåg. Här transporteras malm från gruvorterna Malmberget, Svappavaara och Kiruna till hamnarna i Narvik och Luleå och vidare ut i Europa. Nu finns planer på att bland annat öka tillåtna axeltrycket för tågen längs den 50 mil långa Malmbanan för att kunna lasta mer i vagnarna.

För att säkerställa att broarna på Malmbanan klarar den ökade lasten genomförs nu en omfattande utvärdering av deras tillstånd vid Luleå tekniska universitet. Denna utvärdering genomförs i ett projekt tillsammans med Trafikverket och LKAB.

Forskare planerar nu en omfattande provning i Luleå tekniska universitets laboratorium av en så kallad trågbro i full skala. Det innefattar ett belastningsprogram med noggrann övervakning.

Därefter kommer insamlade data att analyseras. Resultaten kommer att användas för att kalibrera analytiska och numeriska modeller samt avancerade datormodeller med vilka kapaciteten och livslängden för befintliga broar på Malmbanans kan prognosticeras.

Trågbroar utgör cirka 50 % av broarna på Malmbanan och är cirka 60 i antal.