Nyheter

Centerpartiet: ”Sympatistrejkerna mot Tesla har gått för långt”

”Just nu förändras svensk arbetsmarknad i rekordhastighet. Artificiell intelligens, ett de facto stopp för viktig arbetskraftsinvandring och en växande teknikindustri med nya förutsättningar kommer kräva att både avtal mellan fack och arbetsgivarorganisationer samt lagstiftning moderniseras.”

Det skriver Jonny Cato, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C) och Elisabeth Thand Ringqvist, näringspolitisk talesperson (C) i en debattartikel i Aftonbladet:

”Sverige har länge varit känt för sin välfungerande arbetsmarknadsmodell, där strejkrätten spelar en central roll.”

”Rätten till strejk och sympatiåtgärder måste värnas, men vi ser tyvärr att sympatiåtgärder – som är till för att arbetstagare ska kunna stödja andra varandra även när man jobbar på olika arbetsplatser – ibland går för långt.”

”Det drabbar både oskyldiga företag och arbetstagare runt omkring. Om den svenska modellen ska överleva snabba och oförutsägbara förändringar på arbetsmarknaden så behöver regelverket för sympatiåtgärder regleras och moderniseras.”

Läs hela debattartikeln här:

www.aftonbladet.se

Foto: Makara Heng