Nyheter

Ombyggd trafikplats möjliggör fortsatt utveckling av Fullerö och Storvreta

Uppsala kommun och Trafikverket har kommit överens om medfinansiering för att bygga om trafikplats Fullerö. Genom en ombyggnad ska kapaciteten höjas och trafiksäkerheten förbättras. Samtidigt möjliggörs också busstrafik till Fullerö.

Genom ombyggnad av trafikplatsen ska kapaciteten ökas så att Storvreta och Fullerö kan byggas ut enligt den fördjupade översiktsplanen. Även den närliggande korsningen av väg 290 och Kometvägen ska göras om till cirkulationsplats, vilket möjliggör busstrafik och förbättrar säkerheten för såväl biltrafik som cyklister och fotgängare.

Medfinansieringsavtalet mellan Trafikverket och Uppsala kommun godkändes av kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott vid onsdagens sammanträde. Trafikverket kommer att stå för 13 miljoner kronor av kostnaden och Uppsala kommun står för 46 miljoner. Delar av kommunens kostnadsandel kommer att fördelas på de privata exploatörerna i befintliga och kommande exploateringsavtal.

– En ombyggd trafikplats är ett viktigt steg för den fortsatta utvecklingen av Storvreta och Fullerö. Med det här avtalet möjliggör vi för utökad busstrafik till Fullerö vilket kan innebära en viktig pusselbit som gör vardagen lättare för de som bor i det här området, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

När beslutet om medfinansiering nu är taget kan Trafikverket gå vidare med att fastställa vägplanen. Om inget oförutsett inträffar så beräknas ombyggnaden av trafikplatsen komma i gång i slutet av 2025 med en byggtid på omkring två år.

Foto: John Howard