Nyheter

Niklas Lindberg, vd Swecon Group: ”Ny vardag – nya möjligheter”

Text: Niklas Lindberg, Verkställande direktör, Swecon Group

Anläggningsbranschen går fortfarande bra med fortsatta investeringar i infrastruktur, men den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur. Vad betyder detta för Swecon? Vad betyder det för våra kunder? 

Konjunkturinstitutets bedömning av den svenska ekonomin pekar på att vi nu går in i en lågkonjunktur. Det är bland annat den höga inflationen i kombination med räntehöjningarna som väntas dra ner på tillväxten under några år.

Tecken på detta har vi redan sett. Den konjunkturkänsliga byggbranschen har redan växlat ner. Investeringarna i nybyggda bostäder sjunker med drygt 40 procent i år och beräknas falla med ytterligare 36 procent under 2024, enligt Byggföretagen.

Det är förstås dystert, men det är inte hela bilden. Anläggningsbranschen går fortfarande bra. Vår egen statistik över maskinernas drifttimmar under 2023, visar på endast en marginell minskning jämfört med 2022. Samtidigt har Sverige stora underliggande behov av infrastrukturinvesteringar inom järnväg och energisektorn, för att ta ett par exempel. Det är ändå en delvis ny vardag, med nya möjligheter, som vi går till mötes. Jag ser det ur två synvinklar.

Ur vår synvinkel:

Swecon har en stabil position på marknaden och kommer att fortsätta satsa på kompetenshöjning, tillgänglighet och service för mesta möjliga drifttid och lönsamhet för våra kunder. Vår nya e-handel – som är integrerad i mySwecon – är en sådan satsning.

Det finns många fler. Under 2023 har Swecon bland annat satsat på utbildningar för att hålla jämna steg på servicesidan när det gäller elektrifieringen samt skapa en bredare serviceorganisation för väganläggningsmaskiner. Vi har även introducerat flera digitala tjänster som bland annat förbättrar säkerheten (Connected Map) eller förenklar administrationen (Task Manager).

Vi kommer inte att dra ner på tempot under 2024. Fler positiva nyheter kommer under nästa år, det kan jag lova.

Ur våra kunders synvinkel:

Många av våra kunder har haft, och har fortfarande, fullt upp med att göra jobbet bra och i tid. Det är helt naturligt.

Samtidigt finns det två starka trender som det i längden inte går att negligera om man ska vara konkurrenskraftig: elektrifieringen och digitaliseringen. I det långa loppet ökar kraven på hållbarhet vid upphandlingar, liksom ökade krav på digital redovisning av hur maskinerna producerar.

Vilka strategiska val ska din verksamhet göra, nu och i den närmaste framtiden? Börja med att kontakta oss på Swecon. Tillsammans kan vi skräddarsy en framtidssäker lösning för just din verksamhet.