Nyheter

NOTE väljer IFS för sin globala expansion

NOTE, en av de ledande kontraktstillverkarna i norra Europa, har valt IFS Cloud i en strategisk satsning för att effektivisera och automatisera affärsprocesser, få bättre översikt över verksamhetens olika delar och fortsätta driva på tillväxten.

Implementeringen av IFS Cloud innebär att NOTE kommer ersätta flera äldre system med en enhetlig plattform för både ERP och EAM, som kommer att stötta NOTE under sin expansionsfas. Molnlösningen gör det möjligt för NOTE att främja företagets innovation och skapa mer värde för deras kunder, men ger också möjlighet att vidareutveckla IT-säkerheten, bli effektivare, samt utnyttja stordriftsfördelar

IFS Cloud kommer dessutom att lägga grunden för en komplett IT-plattform för företagsinterna affärer, inköp, planering och underhåll. Plattformen möjliggör också att NOTE kan fullfölja deras förvärvsstrategi på ett konkurrenskraftigt sätt.

– Vi expanderar och växer snabbt, samtidigt som vi genomgår en digitalisering, säger Johannes Lind-Widestam, VD på NOTE. Vi behövde en partner som förstår vår kärnverksamhet och som kan stötta oss när vi expanderar genom att anställa fler medarbetare och förvärva företag. Vi letade efter ett enhetligt system som kan hantera vår utveckling och vi tror att IFS, med deras IFS Cloud-lösning, lever upp till detta.

NOTE kommer införa en omfattande uppsättning av IFS Cloud-moduler. Funktionaliteten kommer sträcka sig över flera områden så som tillverkning, ekonomi, projektledning, inköp, flödesekonomi, underhåll, kundhantering och HR-administration. Det ambitiösa projektet kommer ge 1200 användare på 11 anläggningar i fem länder tillgång till affärssystemet. Installationen levereras av Addovation och påbörjades i början av november tidigare i år.

– NOTE är ett av de snabbast växande företagen i sektorn för kontraktstillverkning, som i sin tur är en växande marknad i Europa, säger Ann-Kristin Sander, Nordenchef på IFS. Trots det utmanande makroekonomiska läget är de i en expansionsfas, tack vare att de är medvetna om vikten av en proaktiv strategi för att gynna sin tillväxt och vara konkurrenskraftiga på marknaden. På IFS utgår vi alltid från ett branschperspektiv och vi har mycket god erfarenhet av att hjälpa just kontraktstillverkare. Vi ser fram emot att stödja NOTE i deras verksamhet och bidra till deras fortsatta framgång.

Om NOTE

NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). NOTE är en konkurrenskraftig elektroniktillverkare och en stabil affärspartner till kunder med högt ställda krav. Produkterna finns till exempel i komplexa system för elektronisk styrning, övervakning och säkerhet.Affärsmodellen bygger på att genom långsiktiga kundrelationer och partnerskap erbjuda avancerad tillverkning, kundanpassade logistiklösningar och rådgivning till bästa möjliga totalkostnad. Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. Framförallt utgörs kunderna av större företag som verkar på världsmarknaden, men också bolag som har sin primära försäljning i norra Europa. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, Storbritannien, Estland, Bulgarien och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 4201 miljoner kronor och koncernen har cirka 1600 anställda. NOTE är noterat på Nasdaq i Stockholm.

För mer information besök:

https://www.note-ems.com/

Om Addovation

Addovation är IFS systemintegratör i Norden och fokuserar på installationen av IFS Cloud. Som ett nordisk IT-tjänsteföretag erbjuder de ett sortiment av praktiska produkter, tjänster och lösningar som säkerställer företags framgång. Addovation är engagerade i att förse sina kunder med ett långsiktigt värde och stötta sina kunder och deras verksamheter. Väljer du Addovation som din implementeringspartner får du tillgång till lokala rådgivare, experter och utvecklare som kan hjälpa dig inom alla områden av din affärslösning.

Läs mer på:

https://www.addovation.com/se/

Om IFS

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Via vår plattform, är våra branschspecifika lösningar anslutna från start till en enhetlig datamodell och använder inbyggd digital innovation, så att våra kunder kan prestera på topp där det betyder som mest ‒ vid the Moment of Service. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare och den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Värdeorden smidighet, pålitlighet och samarbete genomsyrar vårt team av 5500 medarbetares dagliga arbete, för att stötta våra tusentals kunder.

Ta reda på hur våra programvarulösningar kan hjälpa ditt företag, besök:

http://www.ifs.com/