Nyheter

TCS lanserar nytt affärsområde

Efter att ha utbildat 100 000 av företagets konsulter i grundläggande generativ AI tar nu TCS nästa steg genom att lansera ett affärsområde kring tekniken i samarbete med AWS. Affärsområdet kommer att ha fokus på att använda ramverk för ansvarsfull AI och företagets innovationshubbar (PacePort) med målet att bygga ett heltäckande erbjudande med lösningar och tjänster för olika branscher.

Tata Consultancy Services (TCS) har lanserat affärsområdet för generativ AI med AWS för att hjälpa kunder att utnyttja AI:s fulla potential tillsammans med AWS tjänster för generativ AI. Målet är att det ska underlätta för kunder i alla typer av branscher att med hjälp av tekniken transformera delar av sin värdekedja och därmed kunna förbättra affärsresultaten.

Generativ AI har tack vare teknikens potential att omforma hela branscher uppmärksammats av företag över hela världen. TCS har legat i framkant när det gäller att hjälpa kunder i olika branscher att utforska relevanta användningsfall för generativ AI genom proof of concept och pilotprojekt. Med hjälp av sin djupa områdeskunskap inom flera olika branscher har TCS utvecklat en omfattande katalog med användningsfall för generativ AI.

100 000 TCS-konsulter har utbildats inom generativ AI

För att påskynda arbetet med att hjälpa kunder har TCS investerat i grundutbildning i generativ AI för över 100 000 anställda. Företaget arbetar nu med att fördjupa deras expertis ytterligare, inklusive certifiering i AWS generativa AI-tjänster för över 25 000 medarbetare såväl som genom lanseringen av affärsområdet för generativ AI.

TCS kommer tillsammans med AWS att hjälpa företag att välja och snabbt skala de rätta lösningarna för deras unika affärsbehov och förvandla sina organisationer med hjälp av AWS tjänster, som till exempel Amazon Bedrock. TCS konsulter kommer att hjälpa kunder att utforska de användningsfall som har störst inverkan i deras affärssammanhang, såväl som att samarbeta genom att experimentera med innovation kring lösningar drivna av generativ AI.

Dessa samarbeten kring innovation kan äga rum på TCS Pace Ports, företagets innovations- och forskningshubbar i större städer såsom New York, Pittsburgh, Toronto, Amsterdam och Tokyo. Genom dessa hubbar kan teamen också dra nytta av arbete utfört av akademiska forskare och nystartade företag från TCS innovationsnätverk.

TCS erbjuder en omfattande portfölj av tjänster och lösningar kring generativ AI. Dessa inkluderar konsultation och rådgivning, lösningsdesign och prototyper, utbildning och finjustering av stora språkmodeller, löpande underhåll och mer därtill. TCS bygger ett ansvarsfullt AI-ramverk för att hjälpa företag att navigera i den etiska och säkra användningen av AI.

För ytterligare information, besök:

TCS webbplats.