Nyheter

Batterilager utan dyr investering

Det är möjligt att etablera ett batterilager utan stora investeringar. Genom att stå för investeringen i hårdvaran samt sköta installation och drift av systemet, erbjuder Stella Futura sina kunder att enbart betala för nyttan batterierna skapar. När batterierna används för att stabilisera elnätet får kunden dessutom del av intäkterna.

För att göra det enkelt och ekonomiskt fördelaktigt för lokala energibolag, industrier, fastighetsägare med flera att installera ett batterisystem erbjuder Stella Futura det som kallas Battery as a Service.

– Många kunder vill inte ha en batterianläggning i sin balansräkning. Därför tar vi investeringen i hårdvaran och ansvarar för prestanda, funktionalitet, kunnande och teknologi. Kunden prenumererar på nyttan batterierna kan skapa och kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet, säger Ulrika Tornerefelt som är vd på Stella Futura.

Stella Futura kan se till att systemet handlas upp med de senaste kraven och den bästa teknologin. Den kompetensen saknas ofta hos kunderna.

– Ökade elpriser har gjort att företagen börjar titta mer på kostnaden för sin energiförsörjning. Om ett företag endast ser till priset för ett system finns en risk att det inte får alla fördelar batterilagring kan ge. Vi kan hjälpa dem att utan en dyr investering få ut så mycket nytta som möjligt ur sitt batterisystem, utan att välja bort premiumalternativ.

Staplade nyttor

Stella Futura använder så kallad service stacking i sina batterisystem. Det betyder att olika nyttor staplas på varandra för att ge varje kund ett skräddarsytt system där Stella Futura tillser att batteriet används på mest optimala sätt vid varje given tidpunkt.

Balanstjänster innebär att batterisystemet vid behov tillskjuter effekt till Svenska Kraftnäts elnät för att hålla frekvensen på 50 hertz, vilket är en förutsättning för att ha ett stabilt elnät. Det ger en intäkt som Stella Futura delar med sina kunder.

I tillägg har många företag korta effekttoppar några få gånger under ett dygn.

– Om de tar ut effekt från elnätet vid topparna höjs företagets effektabonnemang till en dyrare nivå. Om elen tas från batterierna under dessa toppar så undviks det, påpekar Ulrika Tornerefelt.

Flytta laster

Om ett företag har solceller kan den el som inte används i den egna verksamheten laddas ner i batterierna och användas när solen inte skiner. Batterierna kan även användas för att ladda ner el från nätet när elpriset är lågt och användas när priset är högt. Samt flytta laster under dygnets timmar.

Batterisystemet fungerar även som en back-up. För att maskiner och apparater inte ska skadas vid ett strömavbrott eller om frekvensen är ur balans tar batterisystemet över elförsörjningen automatiskt. Därmed hjälper batteriet till att undvika höga alternativkostnader som kan uppstå i känslig verksamhet vid strömbortfall.

– Vi staplar tjänster i systemet så att kunden kan accelerera de som är mest lönsamma vid varje tillfälle.

Europeiska leverantörer

Stella Futura använder endast premiumsystem från europeiska leverantörer. Det är ett medvetet val för att ha nära till sina leverantörer för att få bra koll på kvaliteten.

– Vi har en tät dialog där vi talar om för dem vad marknaden efterfrågar och vilken funktionalitet vi vill ha. Vi har även valt att inte jobba med systemleverantörer som ägas av diktaturer. Det är dels av moraliska skäl, dels för att det finns risk för handelsembargon, berättar Ulrika Tornerefelt.