Nyheter

Kvävgascontainer spar pengar och miljö

Kvävgas är en viktig produktionsresurs vid många typer av tillverkning. Genom att montera produktionsutrustning i en container erbjuder Granzow sina kunder möjligheten att tillverka sin egen kvävgas till en lägre kostnad än om gasen skulle köpas in.

Samtidigt minskar miljöpåverkan då transporter undviks.

– Med containerlösningen kan vi bygga en anläggning på vår verkstad under kontrollerade former. Kunden får en färdig anläggning som ansluts vid leverans och är uppe och rullar direkt. De behöver inte ta utrymme i existerande anläggning eller bygga en extra byggnad för kvävgastillverkningen. Dessutom är en container mobil och lätt att flytta till en ny plats, säger Mikael Lundin som är produktansvarig för gasgeneratorer på Granzow.

Tryckluft blir kvävgas

I luft finns både kväve och syre. Vid tillverkningen skickas ren tryckluft in i en kvävgasgenerator där kvävet separeras från syret vid ett tryck på 5–13 bar. Efter tillverkningen lagras kvävgasen i en tank i väntan på att den ska användas. Till några applikationer behövs ett högre tryck som exempelvis till laserskärning.

För att lösa det används högtrycksboosters som tar gasen upp till 300 bar. Gasen lagras i högtrycksflaskor och trycket regleras sedan ner till det tryck applikationen kräver via en tryckreglerventil.

Kvävgas används i många tillverkande industrier, i laboratorium, vid livsmedels- och läkemedelstillverkning och lagring. Cisterner som innehåller vatten eller eldfarliga vätskor skyddas genom att kvävgas fylls i tomrummet ovanför vätskan. Genom att ta bort syret hindras rostbildning och bristen på syre gör även att det blir ett naturligt brandskydd.

Skräddarsyr containrar

Tillsammans med Containertjänst har Granzow utvecklat ett system med containrar som är brandskyddade och isolerade med plåt och stenull på insidan. De levereras till Granzows verkstad i Enköping där utrustningen installeras. Containrarna förses även med ventilation, el, belysning och ett styr-skåp som kontrollerar processen och utrustningen.

– Varje container skräddarsys efter den aktuella kundens behov. En ny trend är att det blivit vanligare med personskydd i form av ett syrelarm. Det ger larm om syrenivån i containern ökar eller minskar till farliga nivåer. Är den för låg eller hög går ett larm med ljus- och ljudsignal så att den kan ventileras innan någon går in i den, berättar Mikael Lundin.

En annan fördel med att ha kvävgasanläggningen i en container är att när all utrustning är monterad så CE-märks den som ett komplett aggregat.

– Det betyder att CE-märkning redan är klar vid leverans.

Utvecklat samarbete

Mikael Lundin berättar att Granzow även tidigare anlitat Containertjänst då de haft behov av containrar.

– Vi har alltid fått bra service och hjälp med utformningen av containrar. När vi fick idén till kvävgascontainern var det därför naturligt att vända sig till dom igen. Samarbetet med Containertjänst fungerar bra och vi har alltid dom i bakfickan om behov av nya containerlösningar skulle dyka upp.

För Containertjänst har det blivit en specialitet att bygga om och anpassa containrar till olika branscher och behov.

– I princip all tillverkande industri har delar i sina processer som kan underlättas med hjälp av containrar. Vi hjälper kunderna att få skräddarsydda lösningar som tar liten plats och är lätta att flytta vid behov. Granzows kvävgascontainrar är ett bra exempel på det, konstaterar Michael Skärbo på Containertjänst.

På bilden: – Med containerlösningen får kunden en färdig anläggning för tillverkning av kvävgas, som ansluts vid leverans och är uppe och rullar direkt, säger Mikael Lundin som är produktansvarig för gasgeneratorer på Granzow.