Nyheter

Nio av tio svenska teknik- och IT-chefer anser att AI blivit ett krav

En ny global rapport visar att nio av tio svenska teknik- och IT-chefer uppger att det krävs AI för att hålla jämna steg med utvecklingen inom molnmiljöer. Det är en högre andel än det globala genomsnittet 83 procent. Samtidigt säger ännu fler svenska företag (95 procent) att generativ AI skulle vara mer användbart om den kombineras med andra typer av AI som kan ge exakta svar om nuläget och tillförlitliga förutsägelser om framtiden. Det är en lika stor andel som det globala genomsnittet.

Rapporten som globalt omfattar 1 300 teknik- och IT-ansvariga varav 50 i Sverige visar att företagen ökar sina investeringar i AI inom alla områden av sin verksamhet för att förbättra produktiviteten, automatisera arbetsuppgifter, minska kostnaderna och hålla jämna steg med konkurrenterna.

Vid sidan av de tydliga fördelarna finns det dock utmaningar och risker som företagen måste hantera. Det handlar om allt från att utdata från generativ AI måste vara tillräckligt pålitlig för att stödja affärskritiska beslut till att upprätthålla efterlevnad av interna policyer och globala regler som är kopplade till datasäkerhet och integritet.

Undersökningen som genomförts på uppdrag av Dynatrace visar tydligt behovet av en sammansatt syn på AI, där organisationer kombinerar flera typer av AI, exempelvis generativ, prediktiv och kausal med olika datakällor som övervaknings- och säkerhetsdata samt affärshändelser. Det gör det möjligt att föra mer avancerade resonemang och ger precision, sammanhang och mening till AI-utdata.

– I väntan på att företag och organisationer ska utse en CAIO, av samma skäl som att flera har en CISO, så vänder sig i dag ledningsgruppen till CIO för råd och vägledning inom AI. IT har erfarenheterna som krävs för att implementera AI på ett skalbart och säkert sätt – och det passar oss på Dynatrace väldigt bra. Dels för vår djupa erfarenhet av traditionell IT och molnlösningar, dels för att vi kan hjälpa verksamheten att använda AI på ett säkert och ansvarsfullt sätt i sina digitala kanaler med kunder, affärspartner och anställda, kommenterar Johan Dahlin, Nordenchef på Dynatrace.

Fler resultat från undersökningen (globala resultat inom parentes):

De främsta förbättringarna som svenska teknik- och IT-ansvariga förväntar sig att AI ska bidra till:

Snabbare att distribuera och leverera programvara – 92 procent (93)

Ökad förmåga hos medarbetarna att förutse och proaktivt lösa problem som påverkar olika tjänster (exempelvis programmeringsfel och säkerhetsbrister) – 90 procent (88)

Snabbare incidentrespons – 88 procent (89)

Bättre tillgång till analys för icke-tekniska medarbetare med frågor via naturliga språk och assistenter – 84 procent (88)

Ökad produktivitet bland säkerhetsanalytiker – 74 procent (79)

– En av de största utmaningarna med generativ AI är att få meningsfulla svar som användare kan lita på för att lösa specifika användningsfall och problem. Teamen måste skriva detaljerade instruktioner snabbt, enkelt och kostnadseffektivt, och samtidigt validera det som AI:n återkommer med. De flesta användningsområden för generativ AI som att optimera programvarukod och lösa säkerhetssårbarheter, kräver att man ser helheten och hur olika former av AI kan användas tillsammans. För att skapa generativ AI behövs precisionen i kausal AI som bestämmer de underliggande orsakerna och effekterna av systemens beteenden, och prediktiv AI som förutsäger framtida händelser baserat på historiska data, säger Bernd Greifeneder, Chief Technology Officer på Dynatrace.

Kort om studien

Rapporten är baserad på en global undersökning av 1 300 CTO:er, CIO:er och andra seniora teknikchefer som arbetar med IT-drift och DevOps-arbete i stora organisationer med mer än 1 000 anställda. I undersökningen deltog 200 personer i USA, 100 i Latinamerika, 600 i Europa, 150 i Mellanöstern och 250 i Asien och Stillahavsområdet. Rapporten är genomförd av Coleman Parkes på uppdrag av Dynatrace.

Rapporten ”The state of AI 2024: Challenges to adoption and key strategies for organizational success” är tillgänglig för nedladdning:

här»