Nyheter

Volvo Construction Equipment avyttrar

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) och Ammann Group har nått en överenskommelse om att Ammann ska förvärva Volvo CE:s globala asfaltsläggarverksamhet ABG. Som en effekt av den planerade transaktionen kommer Volvokoncernens rörelseresultat att påverkas negativt med omkring 650 Mkr under det fjärde kvartalet 2023.

Avyttringen inkluderar ABG:s produktions- och teknikcenter för asfaltsläggare i Hameln i Tyskland och kommer att säkerställa produkterbjudandet och fullt stöd genom Ammann Groups distributionskanaler och utvalda Volvo CE-återförsäljare.

Volvo CE och Ammann ser detta som det bästa sättet att upprätthålla och utveckla det sedan lång tid etablerade ABG-arvet i asfaltsläggarbranschen för relevanta kunder, återförsäljare, leverantörer och anställda. Som en konsekvens av avyttringen kommer produktionen av Volvo CE:s kompaktorer i Hameln att fasas ut.

Under 2022 hade asfaltsläggarverksamheten ABG intäkter på 1.100 Mkr. Som en del av avyttringen kommer cirka 400 personer att flytta från Volvo CE till Ammann Group.

Den negativa resultateffekten kommer att redovisas i segmentet Anläggningsmaskiner och exkluderas från det justerade rörelseresultatet. Avtalet är beroende av myndighetsgodkännande och förväntas slutföras under första halvåret 2024.