Nyheter

Mot självförsörjning av el – med hjälp av elbilen

Energismarta flerfamiljshus med solceller, batterier och elbilar som både kan lagra el och minska belastningen på elnätet. Bostadsrättsföreningen Stenberg i Hälsingland sökte stöd från Bra Miljöval Energifond för att genomföra ett sådant projekt.

2020 startade Brf Stenberg ett omfattande projekt att bygga energieffektiva flerfamiljshus med stationära batterier och koppla till elbilar med förmågan att agera energilager och därmed kunna skicka ström åt två håll.  Bostadsrättsföreningen ansökte om pengar från miljömärkningens Energifond i de delar som medför energieffektiviseringen i projektet.

Energimässigt är huset försett med bergvärmepump, solceller på taket samt stationära batterier och åtta elbilar som fungerar som energilager.

— De stationära batterierna lagrar energi som producerats i solcellerna. Elbilarnas uppgift är att både lagra ström och skicka ut ström till huset eller till det allmänna elnätet. Hela anläggningen är optimerad för att ge så hög självförsörjandegrad som möjligt men även kunna bidra till att minska belastningen på energisystemet i stort, förklarar Klas Boman, initiativtagare och projektägare till Brf Stenberg 1.   

Under kommande år kommer Brf Stenberg 1 visa hur det går att öka självförsörjandegraden från solcellsanläggningen, kapa effekttoppar, förskjuta inköp av energi till tider på dygnet då belastningen av elnätet är lågt och priserna också är låga.

Om elbilarna  

Elbilarna som används i projektet kommer från Volkswagen som var först ut med teknik som möjliggör att bilbatterier kan skicka ström åt båda riktningarna med en teknik som är kompatibel med den europeiska laddstandarden CCS.

Elbilen – en del av energimarknaden  

Generellt sett kan elbilar användas som batteri upp till 97 procent av dygnet eftersom den genomsnittliga körtiden för bilar är 3 till 5 procent. Elbilen kan även användas för att lagra husets solcellsproduktion och kapa förbrukningstoppar som bidrar till jämnare elanvändning.

Fakta Brf Stenberg :

Flerfamiljshus i passivhusstandard med 8 lägenheter   

Boyta: 1 254 kvm   

Varma biytor: 195 kvm  

Bergvärme/Värmepump/ackumulatortankar/kulvert   

166 paneler 65 kWp  

Total förbrukning inkl hushållsel: ≈ 130 000 kWh   

Energilager: 52 kWh stationära batterier + 480 kWh mobila batterier   

Elbilar: 8 Volkswagen ID.4 med laddstandard CCS