Nyheter

Persborg blir knutpunkt för enkelt och hållbart resande

Det ska vara mycket enkelt att resa både hållbart och snabbt för de som bor eller arbetar i stationsområdet som planeras på Persborg i Malmö. Stadsbyggnadsnämnden bestämde på sitt möte på torsdagen att förslaget till detaljplan ska skickas ut till berörda aktörer för återkoppling.

Planen för framtidens stationsområde vid Persborgs Pågatågsstation börjar nu att ta form. I det förslag som nu ska skickas ut till berörda aktörer bordet finns en ny stationsbyggnad, ett mobilitetshus och två stationstorg – ett på vardera sida om järnvägen. På södra sidan av järnvägen planeras också ungefär 230 bostäder.

Framför allt i form av flerbostadshus med lokaler i bottenplan och utrymme för generösa bostadsgårdar, men även radhus. Tillskottet av bostäder och verksamheter kommer bidra med liv och rörelse i området. I planen föreslås också en förskola för 80 barn.

Totalt blir det fem kvarter med blandad stadsbebyggelse, torg, gång- och cykelvägar samt gator med trädplantering och som utformas på fotgängares villkor. Området kommer att vävas ihop med de omgivande kvarteren för att skapa en sammanhängande helhet. Bland annat ska de nya byggnaderna få en röd färg som är typisk för stadsdelen.

Mobilitetshuset tillsammans med Persborg station och stationsbyggnaden kommer att fungera som en knutpunkt för mobilitet – med tåg, buss, cykel, bil och delade fordon som elbilar och lådcyklar. Det kommer med andra ord att vara mycket enkelt att resa både hållbart och snabbt till och från området. Till exempel tar resan mellan Persborg och Malmö C bara 9 minuter med Pågatåg.

– Stationsområdet har potential att göra Persborg mer dynamiskt, och är ett bra exempel på hur vi kan använda mark som redan är hårdgjord på nya och mer värdefulla sätt. Härifrån kommer det att vara lätt att både ta sig runt i staden och att pendla. Särskilt glad är jag att vi på dagens möte höjde ambitionerna ytterligare kring barns plats i området genom att skapa mer allmän plats för lek, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Med planerna för stationsområdet vid Persborg ser vi till att bygga Malmö helt. Genom att bygga flera bostäder och ett mobilitetshus blir stationen en central knutpunkt för transport, men också en mer attraktiv och tryggare plats att vara på, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Den framtida utformningen av stationsområdet i Persborg har stor potential att tillföra nytt liv till denna del av Malmö. De nya flerbostadshusen och radhusen kommer att byggas på ett sätt som bevarar och återspeglar områdets historia samtidigt som nya stadsmiljöer främjar möten och stärker gemenskapen i Persborg, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

planeras på Persborg. Stadsbyggnadsnämnden bestämde på sitt möte på torsdagen att förslaget till detaljplan ska skickas ut till berörda aktörer för återkoppling.

Planen för framtidens stationsområde vid Persborgs Pågatågsstation börjar nu att ta form. I det förslag som nu ska skickas ut till berörda aktörer bordet finns en ny stationsbyggnad, ett mobilitetshus och två stationstorg – ett på vardera sida om järnvägen. På södra sidan av järnvägen planeras också ungefär 230 bostäder. Framför allt i form av flerbostadshus med lokaler i bottenplan och utrymme för generösa bostadsgårdar, men även radhus. Tillskottet av bostäder och verksamheter kommer bidra med liv och rörelse i området. I planen föreslås också en förskola för 80 barn.

Totalt blir det fem kvarter med blandad stadsbebyggelse, torg, gång- och cykelvägar samt gator med trädplantering och som utformas på fotgängares villkor. Området kommer att vävas ihop med de omgivande kvarteren för att skapa en sammanhängande helhet. Bland annat ska de nya byggnaderna få en röd färg som är typisk för stadsdelen.

Mobilitetshuset tillsammans med Persborg station och stationsbyggnaden kommer att fungera som en knutpunkt för mobilitet – med tåg, buss, cykel, bil och delade fordon som elbilar och lådcyklar. Det kommer med andra ord att vara mycket enkelt att resa både hållbart och snabbt till och från området. Till exempel tar resan mellan Persborg och Malmö C bara 9 minuter med Pågatåg.

– Stationsområdet har potential att göra Persborg mer dynamiskt, och är ett bra exempel på hur vi kan använda mark som redan är hårdgjord på nya och mer värdefulla sätt. Härifrån kommer det att vara lätt att både ta sig runt i staden och att pendla. Särskilt glad är jag att vi på dagens möte höjde ambitionerna ytterligare kring barns plats i området genom att skapa mer allmän plats för lek, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Med planerna för stationsområdet vid Persborg ser vi till att bygga Malmö helt. Genom att bygga flera bostäder och ett mobilitetshus blir stationen en central knutpunkt för transport, men också en mer attraktiv och tryggare plats att vara på, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Den framtida utformningen av stationsområdet i Persborg har stor potential att tillföra nytt liv till denna del av Malmö. De nya flerbostadshusen och radhusen kommer att byggas på ett sätt som bevarar och återspeglar områdets historia samtidigt som nya stadsmiljöer främjar möten och stärker gemenskapen i Persborg, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Illustration: Malmö stad