Nyheter

Nu blir det lättare att ladda i centrala Helsingborg

Öresundskraft har driftsatt en ny laddstation för publik laddning av personbilar i centrala Helsingborg. Laddstationen i kvarteret Glasbruket servar 30 parkerings-platser och en elbilspool med laddning.

Stationen är ett led i Öresundskrafts satsning på att stödja omställningen till elektriska transporter där 300 nya laddplatser ska byggas i Helsingborg 2022 – 2026.

Den nya laddstationen är öppen för publika användare och har kapacitet att förse 30 elfordon inklusive en elbilspool med samtidig laddning. Laddningen är klassad som normalladdning med en maximal effekt av 22 kilowatt per fordon. Stationen är förberedd för utbyggnad i takt med att omställningen till elektriska transporter fortsätter.

För leveransen svarar Öresundskraft i samverkan med Mer Sweden AB, Helsingborgs stad och entreprenörer. Parterna har som gemensamt mål att stödja omställningen bort från fossila drivmedel med minskade utsläpp som följd.

– Hamntorget och Stortorget var först ut i vår satsning och de är populära laddplatser som stått modell för laddstationen i kvarter Glasbruket på Carl Krooks gata. Tio procent av Helsingborgs fordon är nu laddbara, en siffra som väntas öka till 50 procent till 2030 och vi fortsätter arbetet med att identifiera nya laddplatser. Det säger Rickard Norin, affärsutvecklare på Öresundskraft.

– Tillsammans med Öresundskraft ser vi till att allt fler av stadens parkeringar anpassas för att erbjuda drivmedel för elfordon. Det ger klimatvinster, bättre luftkvalitet i Helsingborg och minskat buller för invånarna, säger Leo Schneede, parkeringssamordnare vid Helsingborgs stad.