Nyheter

Tågföretagen: ”Växla upp spårväxlarna”

Text: Tågföretagen

Under veckan fortsatte Ekots granskning av problemet med gamla och trasiga spårväxlar. Vi förutsätter att Trafikverket tar frågan på största allvar och vi ser fram emot svar på det och mycket annat i februari 2024 när Trafikverket levererar sitt svar på regeringsuppdraget att ”redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet”.

Sverige har nu en mycket låg statsskuld och de rigida ramarna för budgetprocessen har begränsat möjligheterna att föra en aktiv finanspolitik som skulle möjliggjort större offentliga investeringar i exempelvis infrastruktur. I veckan lades Långtidsutredningen fram, som bidrar med viktiga pusselbitar och regelförslag som kan innebära exempelvis att överskottsmålet avskaffas och ersätts med ett balansmål. Övergången till ett balansmål frigör tiotals miljarder i reformutrymme och förhoppningsvis kan en del av dessa styras till infrastrukturinvesteringar för ett starkare samhälle med ökad konkurrenskraft. Ett centralt förslag från utredningen är att skapa mer utrymme för klimatinvesteringar.

Uppdateringen av Tidöavtalet kommer innefatta samverkan kring infrastrukturfrågorna och i synnerhet kommande infrastrukturproposition. Det är välkommet som ett första steg mot mindre ryckighet i de stora infrastrukturbesluten som behöver brett politiskt stöd, helst av flertalet politiska partier.

Villkoren för schemaändringskorridoren är nu färdigredigerade och inskrivna i kollektivavtalet för spårtrafik. De börjar gälla den 1 mars 2024. Läs mer här.

Vi hörs en sista gång i år på onsdag nästa vecka.

European Railway Award den 29 januari 2024

Den 29 januari 2024 är det dags för den sjuttonde upplagan av European Railway Award i Bryssel. Evenemanget anordnas av CER och UNIFE och samlar järnvägsbranschen i Europa för en kväll med intressanta paneldiskussioner, prisutdelning och mingel. Då Belgien är ordförande i Europeiska rådet under första halvan av 2024 är en av kvällens talare den belgiska transportministern Georges Gilkinet, följt av bland annat prisutdelning för ”Skills of Rail” som delas ut som en del av European Year of Skills.

Läs mer om programmet och anmälan.

Kritiska till Tullverkets konsekvensutredning

Tågföretagen välkomnar att Tullverket har genomfört en konsekvensutredning av godstransporter på järnväg (TFS 2016:2) men ställer sig, likt flertal andra aktörer inom branschen, starkt kritiska till att dagens förenklade tullförfarande för godstransporter på järnväg upphävs. Vi konstaterar kraven är omfattande och inte tillräckligt utredda för att kunna träda i kraft om drygt två månader.

Läs mer

Foto: Tom