Nyheter

Är 2024 året då AI-chefen tar plats i ledningsgruppen?

AI och automation har varit ett hett diskussionsämne under det gångna året för alla som arbetar med IT-utveckling och drift (DevOps). Fördelarna med att automatisera processer och samla in data från alla källor är enorma – och utvecklingen går mycket snabbt.

Hela tiden öppnas nya möjligheter att kombinera olika former av AI och automatiskt upptäcka onödiga kostnader i molnet med hjälp av artificiell intelligens.

Johan Andersson, Lead Solutions Engineer på Dynatrace, har samlat fyra av sina bästa trendspaningar. Det här kan vi förvänta oss av 2024:

”En mer sammansatt syn på AI ger mer meningsfulla resultat

Företag inser att generativ AI inte kan leverera meningsfullt värde på egen hand. För att lyckas med AI kommer vi behöva använda och analysera större informationsmängder av god kvalitet. Synen på AI blir därför mer sammansatt när generativ AI kombineras med andra typer av artificiell intelligens och ytterligare datakällor.

Det gör att man kan använda avancerade resonemang och får ut större precision och mer sammanhang och mening av de resultat som skapas av generativ AI. DevOps-teamen kan till exempel kombinera generativ AI med faktabaserad kausal och prediktiv AI för att kunna förutsäga och förebygga problem innan de uppstår – och skapa nya arbetsflöden som automatiserar all leverans av programvara.

Allt fler företag utser en AI-chef (CAIO) – för säkerhetens skull

Företag kommer i allt högre grad att ta in AI-chefer i sina ledningsgrupper för att vara säkra på att kunna hantera konsekvenserna runt säkerhet, efterlevnad och styrning.

I takt med att medarbetarna vänjer sig vid att använda AI i sina privatliv genom verktyg som ChatGPT, kommer de också att vilja använda AI för att öka sin produktivitet på jobbet. Många företag har redan insett att om de inte erbjuder sina anställda möjligheten att använda AI så kommer de att göra det i alla fall utan att invänta ett godkännande. Allt fler organisationer kommer därför att utse en AI-chef (CAIO) som övervakar användningen på samma sätt som många har en säkerhetschef (CISO) i sina ledningsgrupper.

CAIO:n kan lägga fokus på att utveckla policyer, utbilda och ge medarbetarna möjlighet att använda AI på ett säkert sätt som skyddar företaget från felaktig hantering, läckage av immateriella rättigheter eller säkerhetshot. Det banar väg för en utbredd användning av AI i alla företag och organisationer. Och AI blir en naturlig del av vardagen, litet som mobiltelefonen.

Företag övervakar ännu mer data – och fokuserar på hållbarhet och lönsamhet i molnet

Under nästa år kommer trycket öka på att göra övervakning till ett affärskrav – och inte enbart en IT-fråga – genom att införa mer hållbara affärsmetoder och hantera stigande molnkostnader.

Företagens ökade användning av AI blir en viktig drivkraft för den trenden eftersom det ökar förbrukningen av resurser i molnet vilket i sin tur ökar koldioxidutsläppen. Men AI-driven övervakning av data kan hjälpa företagen att hantera dessa utmaningar och få mer utvecklade metoder för hållbarhet och lönsamhet i molnet (FinOps). Inte minst genom att leverera bättre beslutsunderlag och automatisera arbetet med att ta bort ineffektiva resurser i sina molnmiljöer.

AI-driven övervakning gör att företag automatiskt kan justera sina system för att utnyttja resurserna på ett optimalt sätt, minska utsläppen och kostnaden för att driva sina molnmiljöer. Därför kommer intresset för övervakning att växa utanför IT-avdelningarna när fler får upp ögonen för fördelarna.

Plattformsteknik blir verksamhetskritisk

Och till sist – under 2024 kommer plattformsteknik och programvaruleverans att bli ännu mer verksamhetskritisk. Företag kommer att inse att en sömlöst fungerande och säker programvaruleverans är lika viktig för verksamheten som kvaliteten och säkerheten hos de digitala tjänster som slutanvändare och kunder förlitar sig på. Att kunna leverera nya funktioner med hela den processen kommer att mätas och ägas på samma sätt som vilken annan produkt som helst.

Därför får vi se en övergång till produktifiering av de verktyg som används för att driva DevOps, säkerhet och bästa praxis för SRE-utveckling (site reliability engineering). Det kommer att leda till att plattformsteknik hamnar i fokus när företag ser över vilken kunskap och kapacitet som behövs för att automatiskt få säkra programvaruleveranser. När denna trend slår igenom helt kommer processer för programvaruleverans, säkerhet och drift att startas via API:er som automatiserar uppgifterna baserat på realtidsinsikter från övervakad och insamlad data.”