Nyheter

Konkurrensverket: Region Stockholm gjorde otillåten upphandling av avtal – ska böta 10 miljoner kronor

Det tilläggsavtal som rör utbyggnaden av Tvärbanan som Trafiknämnden i Region Stockholm tecknade var inte tillåtet enligt upphandlingsreglerna. Tilläggsavtalet förändrade villkoren i det ursprungliga kontraktet på ett så omfattande sätt att en ny upphandling skulle ha genomförts. Det anser Konkurrensverket som yrkar att Trafiknämnden ska betala 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

I januari fattade Trafiknämnden i Region Stockholm beslut om att teckna ett tilläggsavtal till ett tidigare upphandlat entreprenadkontrakt som rör utbyggnad av spårvägen Tvärbanan i Stockholm. Tilläggsavtalets värde uppgår till minst 300 miljoner kronor.

Tilläggsavtalet ändrade entreprenadkontraktets ersättningsmodell och villkoren för påföljder vid fel och förseningar, bland annat togs en vitesbestämmelse bort. Trafiknämnden motiverar ändringarna med yttre omständigheter som inte var möjliga att förutse och hänvisar till en ändringsklausul i entreprenadkontraktet.

Enligt Konkurrensverket var förändringarna så väsentliga att de ändrade entreprenadkontraktets karaktär. Ändringarna var därför inte tillåtna enligt lagen om upphandling i försörjningssektorerna, LUF. Det innebar att Trafiknämnden gjorde en otillåten direktupphandling av tilläggsavtalet.

– Om en upphandlande myndighet ska göra ändringar av ett kontrakt måste det ske enligt gällande regler. Oavsett vilken verksamhet som berörs är det viktigt att upphandlingsreglerna följs, att skattemedlen används korrekt och att konkurrensen tas tillvara genom att upphandlingar annonseras, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att Trafiknämnden i Region Stockholm ska betala 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling. Att tilläggsavtalet har ett mycket högt värde och ger entreprenören i princip obegränsad rätt till ersättning är försvårande omständigheter som höjer sanktionsvärdet. Det är också en försvårande omständighet att entreprenadkontraktets vitesbestämmelse togs bort.