Nyheter

Monterro investerar i snabbväxande svenskt SaaS-bolag

Nordens ledande B2B mjukvaruinvesterare Monterro investerar i Nimblr, ett snabbväxande svenskt SaaS-bolag. Nimblr erbjuder en utbildningsplattform som hjälper anställda i verksamheter att öka sin säkerhetsmedvetenhet, i syfte att motverka det växande antalet cyberattacker.

– Vi är mycket imponerade av Nimblr och vad teamet har lyckats med under sina tre första år, säger Thomas Bill Revland, medgrundare av Monterro och blivande styrelseordförande på Nimblr. De har utvecklat en produkt som möter ett tydligt behov på marknaden. Vi är övertygade om att de har stor potential att fortsätta växa, och ser fram emot att stötta dem i deras resa framåt.

Eftersom mer än hälften av alla IT-säkerhetsincidenter kan kopplas till användares agerande, har Nimblr utvecklat en utbildningsplattform som ökar säkerhetsmedvetenheten hos anställda i olika verksamheter. Plattformen syftar till att skydda företagens mest sårbara punkt: de anställdas e-post. Genom utbildning, simulering och screening förbättras medvetenheten om säkerhetsriskerna på ett effektivt sätt. Nimblrs intelligenta plattform prioriterar och distribuerar automatiskt simulerade attacker till varje individ, baserat på deras historiska respons på tidigare simuleringar, med stegvis ökande svårighetsgrad.

Nimblr grundades i Malmö 2020 och har sedan dess haft en snabb tillväxt. Deras användarvänliga, intelligenta plattform är högt uppskattad av kunderna och företaget har redan mer än 2500 kunder i Norden. Nimblr är nu redo att ta nästa steg genom att fortsätta utveckla sin lösning och expandera ut i Europa.

– Monterro är den perfekta partnern för oss, säger Andreas Dahlén Berglund, vd på Nimblr. Deras kunskap och erfarenhet av att skala upp bolag är ovärderligt. Vi har bara påbörjat vår resa och vi är övertygande om att samarbetet kommer att driva oss framåt och att vi får det stöd vi behöver för att fortsätta växa.

Monterro förvärvar en majoritet av aktierna, men en betydande del av aktierna kommer fortsatt att ägas av grundarna och ledningsgruppen i Nimblr.