Nyheter

Nytt samarbete ska utveckla Umeå hamn

Kvarken Ports och RISE (Research Institute of Sweden) stärker sitt samarbete genom ett nytt samarbetsavtal. Syftet är att samarbeta för kapacitetsuppbyggnad inom hamninnovation och därmed hamnutveckling.

– Genom vårt samarbete med RISE stärker vi förutsättningarna för hamnutvecklingen. Gemensamt får vi en kunskapsplattform som i sin tur ska leda till att stärka hamnen som en hållbar transport-, energi- och digital nod, säger Christer Nederstedt, försäljnings- och marknadschef hos Kvarken Ports i Umeå.

Samarbetsavtalet tecknades tidigare i år och gäller fem år framåt.

Tillsammans har organisationerna enats om fem prioriterade samarbetsområden:

· Den hållbara hamnen som en transport-, energi- och digital nod.

· Gröna korridorer med Kvarken Ports (och hamnarna i Umeå och Vasa) som en grön nod.

· Grön omställning för hållbar industri.

· Innovationsförmåga i framtidens hamn.

· Kvarken Ports som en testbädd och samarbetsarena.

– Samarbetet innebär att vi får tillgång till en väl fungerande hamn som ligger i framkant, säger Mikael Lind, Maritim professor RISE, som ser stora fördelar med samarbetet Kvarken Ports och hamnen i Umeå.

Ambitionen är att utveckla gemensamma projekt och andra aktiviteter kopplat till hamnverksamhet och sjöfart, något som även kommer gynna andra hamnar på sikt.

– Vi sätter stor vikt på det samarbete vi nu har med RISE som besitter kunskapen och bredden att kunna driva den här typen av projekt. Vi hoppas att hamnens roll i den totala infrastrukturen kommer att stärkas ytterligare, med fokus på hållbarhet och effektivitet, avslutar Nederstedt.

I Umeå hamn ligger man sedan tidigare långt fram inom såväl innovationsprojekt som bygg- och utvecklingsprojekt med syfte att utveckla och framtidssäkra hamnen.

Detta är extra viktigt då godsvolymerna stadigt ökar och hamnen i Umeå har en stor regional nytta med ett upptagningsområde som stäcker sig över till Finland, ner till Ö-vik och upp till Skellefteå samt långt inåt landet. Utvecklingen av hamnen stärker även Umeås roll som ett viktigt logistiskt nav i norra Europa.