Nyheter

Regionpolitiker: ”Vi förväntar oss full utbyggnad av järnvägen”

Trafikverkets förslag, som ska lämnas till regeringen i januari, bör innebära en full utbyggnad av stomnätskorridorerna under perioden 2026 till 2037.”

Det skriver tolv regionpolitiker – bland andra Jonny Lundin (C), Ordförande, Botniska korridoren, Region Västernorrland, Jan Bohman (S), Region Dalarna och Alexander Hägg (M), Region Gävleborg i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Redan 2013 kom Sverige och EU överens om att vi skulle bygga ut och höja standarden på kustjärnvägen mellan Stockholm och Luleå och att den ska vara färdigbyggd senast 2030. Sommaren 2021 kom sedan det historiska beslutet om att förlänga stomnätskorridoren mellan Skandinavien och Medelhavet till att även omfatta sträckan från Stockholm och Hallsberg hela vägen upp till Luleå.  Sverige kan därmed ansöka om tiotals miljarder kronor i medfinansiering från EU.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/vi-forvantar-oss-full-utbyggnad-av-jarnvagen/