Nyheter

Nu ska samtliga av Swecons maskiner tankas med HVO100 vid leveransen

Swecon är exklusiv återförsäljare för Volvo Construction Equipment – de levererar cirka 1500 anläggningsmaskiner per år. I dagsläget tankas 65% med förnybara HVO100 vid leveransen. Vi frågar hållbarhetschef Helena Storsten och platschef John Svensson vad som ligger bakom det beslutet.

Helena berättar:

– Swecon ägs av lantbrukskooperativet Lantmännen, och våra långsiktiga mål är som deras. Vi ska reducera våra direkta CO2e-utsläpp med 50 procent till 2030. För att vi ska nå dit, bidrar dels bränslet för de maskiner vi levererar, dels det vi tankar i våra egna servicebilar, men vi tittar även på att öka andelen ursprungsmärkt el på anläggningarna.

Hur ligger ni till mot målen?

– Bra! För våra servicebilar med dieselmotorer har vi gått från 0% till 77% användning av HVO100 på tio månader, så det reducerar ju utsläppen kraftigt. I volym är det vi tankar i våra egna bilar 88% av allt drivmedel vi använder, totalt cirka 500 000 liter per år. Vi är sedan 2018 med i initiativet Fossilfritt Sverige.

De anläggningsmaskiner som ni säljer, hur stor andel av dem har förbränningsmotorer och hur stor andel är elektrifierade?

– Egentligen är det nästan bara förbränningsmotorer på allt idag, vi har några maskinmodeller som går på el. Maskinerna är ju oftast först på plats på byggen när det ska brytas mark eller grävas, då är det oftast en Volvomaskin som ska gräva fram kabel och förbereda för infrastruktur, berättar John.

När ni bestämde er för att ställa om till mer hållbar drift, varför valde ni HVO100?

– HVO100 var den smidigaste lösningen. Den finns tillgänglig över hela landet, den passar både i de maskiner vi säljer och i vår egen flotta så vi kan behålla våra fordon. Och HVO100 har bra klimatprestanda och produktkvalitet. Så det valet var ganska enkelt, säger Helena.

Sen har ni ”First Fill” med HVO100. Vad betyder det?

– Vi vill göra rätt själva och vi vill inspirera våra kunder. När vi levererar anläggningsmaskiner tankar vi första fyllningen med HVO100. I den region som jag verkar i har vi gjort det sedan förra året. När vi hade bestämt oss för HVO100 körde vi slut på den vanliga dieseln vi hade och sen fyllde vi på med HVO100 i våra tankar.

– Vi meddelar kunderna att maskinerna är fyllda med HVO100. Många uppskattar det men några suckar över att HVO100 kostar ett par kronor mer än fossil diesel. Det beror också på vilken sorts kunder och uppdrag de har. För de som deltar i offentliga upphandlingar med till exempel kommuner krävs det förnybara drivmedel eller eldrift allt oftare. Fler och fler kunder inser att det är snabbaste vägen för dem att nå sina egna klimatmål, berättar John.

Era egna fordon, hur har ni gjort där?

John:

– Själva har vi ungefär 220 servicebilar i Sverige idag, det är främst stora skåpbilar. De ska vi tanka med HVO100. Men ibland blir det ju en skvätt fossil diesel om man är ute i glesbygd och jobbar. Då försöker vi göra så liten fyllning som möjligt. Sen går vi över mer och mer till el på våra reservdelsbilar, som är skåpbilar av mindre modell. Men där vi har förbränningsmotorer, där ska det vara HVO100. Så sammanlagt är det här den stora skillnaden i hållbarhet är.

Vilka krav ställer ni på era leverantörer när det gäller hållbarhet?

– För att få leverera till ett Lantmännen-bolag ställs det ju höga krav, precis som på oss själva. Våra leverantörer ska följa vår Code of Conduct. Sen arbetar vi aktivt tillsammans med våra leverantörer för att reducera våra utsläpp berättar Helena.

Swecon har ju verksamhet även i Tyskland och Baltikum – hur långt har ni i Sverige kommit jämfört med de marknaderna?

Helena fortsätter:

– I dagsläget är tillgängligheten på HVO100 mycket mer begränsad i Tyskland och Baltikum, så där arbetar vi med andra projekt för att reducera våra utsläpp. Exempel är ursprungsmärkt el och att vi under det kommande året ska installera solpaneler på sju anläggningar i de länderna.

De tre största utmaningarna för Swecon:

Anställda blandade ihop HVO100 med biodiesel

Oro för att palmolja skulle ingå i HVO100

Tillgänglighet på vissa orter

Lösningen

John tvekar inte:

– Det har fungerat jättebra i motorerna. Från början gällde det att planera sina tankningar när man skulle ut i glesbygd, men nu finns det ju ett utbrett nät av tankstationer. Några utmaningar hade vi när anställda blandade ihop HVO100 med biodiesel som kräver något ökat underhåll, oro för att palmolja skulle ingå i HVO100, och funderingar på hur bränslet fungerar i kyla. Vi hade tillsammans med Neste MY en online-session där vi kunde räta ut alla frågetecken och ta kål på alla myter som fanns, vilket var väldigt bra.