Nyheter

Försvaret rustar upp med Volvo hjullastare

Swecon fortsätter att stärka och modernisera det svenska försvaret med Volvo hjullastare. I ett nytt ramavtal med FMV, Försvarets Materielverk, ska Swecon leverera hjullastare i sex storlekar till Försvarsmakten.

– Med optioner löper ramavtalet på upp till sju år, säger Tomas Nieminen, Manager Project Sales på Swecon.

FMV och Swecon har en väl upparbetad affärsrelation. Det föregående ramavtalet, som tecknades 2018, resulterade i leveranser av totalt 237 hjullastare i storlekarna L35 till L110.

– Det nya ramavtalet är potentiellt dubbelt så stort, fortsätter Tomas Nieminen.

Avtalet gäller hjullastare i storlekarna L35, L60, L90, L110, L120 och L150 samt lämpliga redskap för olika användningsområden. Ramavtalet täcker även reservdelar, service, underhållsstöd samt support.

– När det gäller maskiner för de olika vapenslagen – armén, marinen och flygvapnet – kan det även vara aktuellt med en rad olika anpassningar.

De första maskinerna kommer att levereras ut under året från Swecons utrustningsverkstäder, främst Eskilstuna.

– Det gör det enklare för oss att leva upp till de högt ställda kraven på kvalitet och leveranssäkerhet.

Tomas Nieminen betonar betydelsen av ramavtalet för Swecon och Lantmännen. Men det stannar inte där:

– Avtalet har även stor betydelse för landets försvars- och försörjningsmöjlighet i en försvårad situation. Det är även viktigt för Volvo CE och produktionen i Sverige.

Sara Claesson, marknadsansvarig för Swecon Sverige på Volvo CE, har tillsammans med sina kollegor hjälpt till och koordinerat ramavtalets innehåll och förankrat alla åtaganden med i huvudsak fabriken i Arvika:

– Det känns både roligt och viktigt nu när ramavtalet är klart. Även om vi inte vet exakta volymer ännu, så vet vi att det är potential för många maskiner under en lång tidsperiod. Det är ett fint kvitto på våra tidigare leveranser, att vi har bra produkter samt att vi tillsammans med Swecon kan göra anpassningar och erbjuda stöd för att leva upp till FMV:s högt ställda krav.

På bilden: I november levererade Swecon 32 nya hjullastare till armén. Här i Eskilstuna innan de skeppades till FMV.
Foto: Anders Grudd