Nyheter

7 av 10 bilister har svårt att se fotgängare utan reflex

7 av 10 bilister upplever att det är svårt att se fotgängare som inte har reflex. 81 procent tycker dessutom att det borde vara lagstadgat att bära reflex när det är mörkt. Det visar en enkät i samband med Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilister som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen.

I en undersökning som genomfördes i samband med Synbesiktningen 2023* uppgav 7 av 10 bilister att det är svårt att se gångtrafikenter som inte bär reflex. 8 av 10 ansåg att det, i likhet med cyklister, borde vara lagstadgat för fotgängare att bära reflex när det är mörkt.

Vidare uppgav 65 procent att de upplever att det är svårare att köra bil i mörker – något som Awet Tesfamariam, kliniskt ansvarig hos Synoptik, instämmer i.

– När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende och det blir svårare att urskilja färger. Jag förstår därför att bilister vill se ett lagkrav på reflex även för gångtrafikanter, säger hon i en kommentar.

Syns 100 meter tidigare med reflex

För att synas i mörker är reflexen avgörande. Statistik från Trafikverket** visar att gångtrafikanter som bär mörka kläder utan reflex syns först på cirka 20–30 meters avstånd för en bilist när det är mörkt. Med ljusa kläder däremot syns de på 60 meters avstånd och med reflex redan på cirka 125 meters håll.

– Tryggheten i trafiken är ett samspel mellan alla som vistas i den. Att införa ett lagkrav på att använda i reflex i mörker är en enkel åtgärd som går i linje med Nollvisionen och som dessutom är efterfrågad av bilisterna, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Kort om resultatet av Synbesiktningen 2023

73 procent tycker att det är svårt eller mycket svårt se fotgängare som inte bär reflex.

81 procent anser att det borde vara lagstadgat för fotgängare att bära reflex i mörker.

65 procent upplever att det är svårare att köra bil i mörker.

* Synbesiktningen 2023 genomfördes under perioden 2–31 oktober. 1 715 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 119 bilister gjorde ett syntest.
För statistik och analys läs faktasida här: www.synoptik.se/synbesiktningen

** Statistik från Trafikverket om reflexer:
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafiksakerhet/sakerhet-pa-vag/sakerhet-for-gaende/

Vad är Synbesiktningen?
Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull körning och vikten av att synas i trafiken. Under femton år har närmare 35 000 syntester genomförts. Resultatet visar att nio procent av förarna har en syn som inte skulle klara lämplighetsintyget för körkort utan att korrigera synskärpan med synhjälpmedel, personen ser oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, besök www.synoptik.se/synbesiktninge…