Nyheter

Sensys Gatso erhåller TRaaS-kontrakt för trafiksäkerhet i USA

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat ett femårigt kontrakt för automatisk hastighetsövervakning med staden Grinnell, IA. Kontraktet beräknas vara värt upp till USD 1,44 miljoner, motsvarande 15 miljoner kronor.

Programmet beräknas starta under våren 2024 med automatiska fasta övervakningssystem för hastighet och ett fordonsmonterat hastighetssystem.

-,Grinnell må vara en liten och lugn stad, men USAs mest trafikerade delstatsmotorväg går rakt igenom vår jurisdiktion tillsammans med två andra motorvägar, där vi ser en ökning av antalet trafikolyckor varje år, säger Polischef Mike McClelland.

– Vi är mycket glada över att samarbeta med staden Grinnell och hjälpa dem med deras trafiksäkerhetsproblem, säger Sensys Gatso USAs President och Managing Director, Bill Braden. Vårt team är redo att arbeta med staden för att implementera deras specifikt utformade automatiserade trafiksäkerhetsprogram och minska farlig körning i samhället. Genom teknik blir automatiserad trafikövervakning ett kraftfullt verktyg för staden och hjälper till att effektivt hantera trafiken och förbättra säkerheten i deras samhälle.

– Dessa trafiksäkerhetskameror kommer att göra våra vägar betydligt säkrare genom att ändra förarens beteende, sa McClelland. Polisavdelningen upplever, på grund av många orsaker, en allmän brist på poliser. För att motverka denna brist måste vi se till att använda teknologier som hjälper oss att behålla vårt samhälles livskvalitet på den nivå den borde vara.

Sensys Gatso USA har nu 13 kontrakterade automatiserade trafikövervakningsprogram i delstaten.

Foto: Brigitte Werner