Nyheter

Meri Fischerström ny medlem av Aditro Logistics

Meri Fischerström anställdes på Aditro Logistics september 2022 i rollen som Head of data and development. Tidigare kommer Meri från rollen som Analyschef på IVO där hon också ingick i företagets ledningsgrupp. På Aditro Logistics har ansvaret varit att förbättra användandet av all data som Aditro Logistics har tillgång till. Det har bland annat mynnat ut i en ny databasstruktur och en kundportal där kunderna i realtid har möjlighet att följa sina flöden.

Avdelningarna för Development & Data, IT Operations, Digital Innovation och Marketing har tidigare organiserats inom funktionen Digital på Aditro Logistics. Men i samband med att Johan Holgersson, tidigare Chief Digital Officer, tar ansvar för Aditro Logistics övergripande strategi- och innovationsarbete organiseras Marketing inom Business development medan Development & Data samt IT operations stöps om till en ren IT-funktion, som Meri tar ansvaret för. Den nya IT-funktionen kommer att ansvara för verksamhetens totala applikations och IT-stöd. Som en del i förändringen ansluter Meri Fischerström till Aditro Logistics koncernledningsgrupp och rapporterar till företagets VD Per Zandrén.

– Efter att ha arbetat nära Meri under de senaste 1,5 åren känner jag mig trygg med att hon kommer att driva vidare IT-verksamheten inom Aditro Logistics på ett stabilt och effektivt sätt, kommenterar Johan Holgersson som i sin nya roll fortsatt är en del av koncernledningen.

En central del i förändringen handlar om att matcha organisationsstrukturen hos Aditro Logistics moderbolag – Posti Group. Samarbetet med moderbolaget ökar i intensitet och fler och fler system och aktiviteter kopplas samman för att ge kunderna bästa möjliga service och tillväxtpotential. Det är en del av en långsiktig strategi där färre system och större utnyttjande av dessa inom Posti Group ska skapa största möjliga värde för gruppens kunder.

– Jag är verkligen motiverad för den nya rollen hos Aditro Logistics. En del av arbetsuppgifterna är de samma, men med ett utökat ansvar för de rena IT-frågorna. Det känns också extra inspirerande med fler stora projekt som vi driver tillsammans med resten av Posti Group, säger Meri Fischerström.

Per Zandrén kommenterar organisationsförändringen som initierats från årsskiftet så här:

– Jag önskar Meri v­­armt välkommen till Aditro Logistics ledningsgrupp och är helt säker på att hon kommer att tillföra värdefull kompetens och nya insikter i utvecklingen av Aditro Logistics och Posti Group även framåt.