Nyheter

2Secure anordnar innovativ utbildning för säkerhetsskyddschefer

I en tid då säkerhetslandskapet ständigt förändras, är det avgörande för företag och organisationer att vara väl förberedda och skyddade. I ljuset av detta, har 2Secure, Sveriges ledande risk och säkerhetsföretag, tagit fram en specialdesignad tredagarsutbildning för säkerhetsskyddschefer som hålls i vår, i Stockholm och i Umeå.

Säkerhetshoten mot Sverige har förändrats dramatiskt under de senaste fem åren. Information om Sveriges verksamheter och företag behöver skyddas på flera nivåer, och myndigheterna uppmanar nu även privata företag att ta ett större ansvar.

Vårt mål är att hjälpa organisationer att identifiera risker och hot, förebygga riskutfall genom att hantera sårbarheter och säkerställa efterlevnad av säkerhetsåtgärder, säger Patrik Persson, säkerhetsexpert på 2Secure AB. Denna utbildning är skräddarsydd för dem som leder eller kommer att leda arbetet med säkerhetsskyddet.

Utbildningen är uppdelad på tre dagar och kommer att ge deltagarna kunskap om säkerhetsskyddsarbete och förbereda dem för de utmaningar de kan stöta på i sina roller som säkerhetsskyddschefer. Företagen står inför utmaningar gällande både personlsäkerhet och informationssäkerhet.

För att anmäla dig till utbildningen, besök:

2Secure.

En viktig del av kursen är också att deltagarna ska kunna knyta kontakter inom säkerhetsskyddsområdet. Detta möjliggörs bland annat genom en gemensam middag.
Träffa kursansvarig Patrik Persson som föreläser vid Företagssalongen i Västerås den 1 februari.
I takt med att hotbilden förändras och blir allt mer komplex, blir utbildning och förståelse för säkerhetsskydd ännu viktigare. 2Secures utbildning kommer att ge deltagarna de verktyg och den kunskap de behöver för att framgångsrikt navigera i det moderna säkerhetslandskapet.