Nyheter

Kvantnätverk ska bygga framtidens internet

Framtidens IT bygger på kvantdatorer – och kvantnätverk. Det är ett område att hålla noga koll på under de kommande åren, berättar experter från Cisco.

Medan artificiell intelligens i olika former dominerat den globala teknikdiskussionen under 2023, har också många andra tekniker tagit nya kliv framåt.  dessa är den fortsatta utvecklingen av kvantdatorer och även kvantnätverk, vilket förväntas få stora effekter på techvärlden under de kommande åren.

Kvantdatorer i storskalig form är fortfarande på experimentstadiet, och kräver att man bygger datorer på ett helt annat sätt. En viktig skillnad med kvantnätverk är att dessa kommer att kunna drivas över optiska fibernät, den teknik som redan används idag.

I sina förutsägelser för IT-året 2024 lyfter Ciscos Chief Strategy Officer Liz Centoni fram kvantnätverk som ett av de områden som är värda att hålla extra koll på under 2024 och framåt, eftersom utvecklingen går fort.

”Om kanske fyra-fem år kommer kvantnätverk att göra det möjligt för kvantdatorer att kommunicera och samarbeta för att skapa mer skalbara kvantlösningar. Nätverken kommer att utnyttja kvantmekaniska egenskaper som sammanflätning och superposition för att sända information”, skriver hon i blogginlägget (20)24×7 Tech Trends.

Ett av de områden där kvantdatorer och kvantnätverk förväntas ha stor påverkan är cybersäkerhet – på gott och ont. En fungerande kvantdator ger nya möjligheter för en angripare att knäcka och läsa krypterad information, men redan nu arbetar man med att utveckla post-quantum cryptography (PQC), metoder för att skapa krypteringslösningar som är anpassade för att hantera den nya hotnivån. Redan under det kommande året, och innan det finns en gemensam standard, förväntar sig Liz Centoni att PQC kommer att vara i praktisk användning på många verksamheter.

Ett exempel hon särskilt lyfter fram som ett framtida komplement är kvantbaserad distribution av krypteringsnycklar, QKD, som dock kräver kvantnätverk:

”Kvantnätverk kommer att vara föremål för omfattande nya forskningsinitiativ och investeringar, som drivs av stater och aktörer inom bank- och finanstjänster, där behovet av säker datahantering är stort.”

I mars 2023 invigdes Cisco Quantum Lab, ett forskningscenter som fokuserar på att utveckla lösningar och prototyper inom kvantnätverk och kvantsäkerhet. Under hösten har man visat upp hur kvantnätverk med repeaters skulle kunna vara uppbyggda, samt olika lösningar för PQC och QKD.

– Utvecklingen av kvantteknologi skulle kunna ses som vår nästa ’månlandning’. Men den milstolpen kommer att kräva en stora gemensamma ansträngningar från forskarvärlden och marknaden, säger Michel Kilzer, Technical Leader på Cisco Quantum Labs.

Tre forskare som genomfört banbrytande experiment med sammanflätade kvanttillstånd, där resultaten förväntas ha stort inflytande på den fortsatta utvecklingen, tilldelades Nobelpriset i fysik 2022.