Nyheter

Transportstyrelsens flygtrafikstatistik 2023

Antalet passagerare till och från de svenska flygplatserna fortsatte att öka under 2023, men är ännu inte tillbaka på de nivåer som sågs före pandemin. Det visar Transportstyrelsens flygtrafikstatistik.

Under förra året flög totalt 29,8 miljoner passagerare till och från de svenska flygplatserna. Det var 4,5 miljoner fler än året innan och allra mest ökade utrikestrafiken.

Men i jämförelse med 2019 – det vill säga året före pandemin – utgör fjolårets passagerare 79 procent.

– Det betyder att 4 av 5 passagerare nu är tillbaka i luften jämfört med det som tidigare var flygtrafikens normalläge. Det återstår att se om den femte passageraren också kommer att checka in eller om vi har ändrat vårt flygbeteende för gott, säger Simon Posluk, enhetschef på Transportstyrelsen.

Det totala antalet starter och landningar var närmare 498 000 under 2023, vilket är cirka 26 000 fler än året innan.

Kort ur rapporten:

Den mest populära inrikes destinationen förra året var sträckan Stockholm – Luleå. Sedan kom Stockholm – Umeå, Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö. 

Den största förändringen förra året skedde på sträckan Stockholm – Skellefteå, som ökade med 23 procent.

Utrikes flög flest passagerare till och från London och därefter till och från Köpenhamn.

Den största ökningen i utrikestrafiken syntes mellan Sverige och Gdansk med 31 procent.

Flygtrafikstatistik 2023

Foto: Orna