Nyheter

Fordonsbranschen: ”Påskynda beslut om EU-lag för fordonsdata”

Inför riksdagens terminsstart har ledamöterna i trafik- och näringsutskotten ”mailbombats” med uppmaningen att via sina nationella kanaler och Europaparlamentariker, påskynda beslutsprocessen i Bryssel för en sektorsspecifik datalagstiftning för rättvis tillgång till fordonsdata.

– I nuläget finns det ett väl utrett och robust förslag till en sektorsspecifik datalagstiftning för fordonsdata på EU-kommissionens bord, men där ligger det alltjämt kvar. Något som våra europeiska samarbetsorganisationer före jul uppmärksammade för kommissionens president Ursula von der Leyen, säger Lars Bergmark, vd, Svenska Fordonsbranschen, som tillsammans med Däckbranschen, FKG, Däckspecialisternas Riksförbund och Riksförbundet M Sverige, driver frågan om rättvis tillgång till fordonsdata.

– Vårt och våra europeiska samarbetsorganisationers mål är att ha en lagstiftning på plats innan den nuvarande mandatperioden i Europarlamentet går ut i mars. Skulle inte så ske är risken stor att arbetet tvingas att börja om från början med nya politiska förutsättningar samtidigt som den tekniska utvecklingen sprungit i väg ytterligare.

– Allt med negativa konsekvenser för de intressen som vi företräder, tredje man som bilägare, verkstäder och leverantörer, fortsätter Lars Bergmark.

Bilens digitala innehåll, fordons- och kundgenererade data, brukar benämnas för ”det nya svarta guldet” och innebär stor makt, såväl kommersiell som teknisk, för den som har tillgång till den. Därför är en sektorsspecifik EU-datalag viktig. För bilägare reglerar den valfrihet sett till tjänster, för bil- och däckverkstäder med leverantörer friare konkurrens och för fordonsindustrins stora leverantörsled innovation.

Eftersom Sverige inte bara är ett bilberoende land, utan även har tre inflytelserika fordonstillverkare, är frågan även nationellt viktig om rättvis tillgång till fordonens data för valfrihet, konkurrens och innovation ,menar Svenska Fordonsbranschen vidare i ett pressmeddelande.

Foto: Marcin