Nyheter

Banbrytande initiativ för att testa lågemissionsmaterial i fordon

MobilityXlab kommer CEVT, Polestar och Volvo Group att samarbeta med det svenska startup-företaget Reselo för att testa möjliga tillämpningar av gummi producerat från träbark inom bilindustrin. I projektet deltar också Volvo Cars.

I ett banbrytande initiativ kommer CEVT, Polestar och Volvo Group att samarbeta i ett valideringsprojekt med Reselo, en svensk startup som använder björkbark för att producera ett lågemissionsalternativ till gummi. Målet är att gemensamt utforska möjliga tillämpningar av det mer hållbara materialet i fordonsproduktion. I projektet, som faciliteras av MobilityXlab, deltar också ett av samarbetsplattformens grundare, Volvo Cars.

Relationen mellan alla parter började i januari 2023, när Reselo anslöt sig till MobilityXlab. Programmet för startup-acceleration, som Lindholmen Science Park står värd för, fokuserar på att främja strukturerat samarbete mellan framväxande företag och ledare inom mobilitetssektorn.

Den gemensamma satsningen markerar ett betydande steg framåt i bilindustrins engagemang för produkter med låg- och nollutsläpp. När transporter blir alltmer elektrifierade och beroendet av fossila bränslen minskar, ligger utmaningen i att ytterligare utveckla nya material, som polymerer och elastomerer, vilka ger minskade växthusgasutsläpp.

Det nya gummit är utvecklat av Reselo, som grundades 2020 i Halmstad, Sverige. Det tillverkas helt av björkbark, en biprodukt av skogsindustrin. Denna elastomer använder 100% biomassaavfall och erbjuder ett mer hållbart alternativ till fossila motsvarigheter.

En annorlunda metod för att driva innovation 

Detta nya samarbete går bortom det traditionella affärslandskapet. Eftersom företagen arbetar gemensamt med projektet istället för att göra individuella tester och valideringar får de tillgång till en bredare pool av erfarenheter och best-praxis, samt minskar risker och kostnader som normalt är förknippade med att driva innovationsprojekt.

Katarina Brud, programansvarig för MobilityXlab, förklarar att detta är ett av kännetecknen för programmet. Hon säger:

— Kärnan i det vi gör går bortom att bara matcha startup och företag. Det handlar om att erbjuda en neutral arena tillsammans med strukturerade samarbetsprocesser, så att våra partner kan komma samman och tackla komplexa innovationsfrågor tillsammans. Det ökar potentialen för konkurrensfördelar för startup, våra partner, liksom det unika fordons- och transportekosystemet vi befinner oss mitt i här i Västsverige. 

För Reselo innebär samarbetet tillgång till en ny branschvertikal för deras produkter.

Josefin Larsson, medgrundare och Chief Product Officer på Reselo:

— Att engagera sig i projekt med globala företag är avgörande för oss, och dynamiken mellan små och stora företag har visat sig vara en utmärkt grund för acceleration och förverkligande av innovation, en verklig win-win.

Projektet stöds även av Vinnovas Accelerate Startup Partnership, en satsning inom ramen för Vehicle Strategic Research and Innovation (FFI) -programmet.