Nyheter

Digitalisering för transportbranschen

– Eldrift diskuteras mycket men det dröjer länge innan vi har full elektrifiering. Om vi kan optimera det vi har bättre finns mycket att vinna. Bra planering och optimering av planerade rutter har visat sig kunna spara upp till 20 procent bränsle. Det är bra för transportföretagens ekonomi samtidigt som det är bra för miljön.

Det säger Lars Persson som är försäljningschef på Descartes Systems Sweden AB som erbjuder molnbaserade logistiklösningar för transportbranschen. Han ser ett antal trender vad gäller logistik och transport.

– I samband med pandemin började företag i transportsektorn upptäcka att det fanns brister i realtidsvisibiliteten i deras varukedjor. De började efterfråga system som ger dem bättre kontroll på sina varukedjor.

Men det räcker inte med visibilitet. Transportföretagen vill ha elektroniska system som kan fånga upp avvikelser och vad som händer i deras varuflöden.

– De vill ha ett TMS-system som med automatik kan föreslå åtgärder eller skicka information till den egna personalen, transportörer och kunder om det blir förseningar eller andra avvikelser, konstaterar Lars Persson.

Branschens utmaningar

Han ser fyra stora utmaningar för transportbranschen framöver. Den första är ökade kostnader. Sämre tider och recession har gjort att arbetskraft, bränsle och kapital har blivit dyrare, samtidigt som transportköparna inte vill betala mer.

– Det gör att det är stort fokus på att försöka få ner kostnaderna i varuflödeskedjan hos transportföretagen. De måste titta på hur de får in varor, vilken typ av transporter de har, vilken service de kan ge och vilka begränsningar som finns.

Något som blir allt viktigare är precisionen i leveranserna och möjligheter att följa leveranserna.

– För privatpersoner finns redan möjligheter att följa sin beställning i en app. Den typen av spårbarhet kommer att bli mer och mer viktig i business to business också. För det behövs digitala system och större transparens mellan transportleverantörer och transportköpare, säger Lars Persson.

Styra leveranser

Han tror även att transportföretagen behöver tänka om vad gäller hur de levererar. Vid hemleverans finns system där kunden kan välja olika leveranstider. Vissa tider är billigare.

– Om man kan styra många kunder till det billigare alternativet blir det enklare att få många leveranser i samma område. Det ger effektivare ruttplanering.

En stor utmaning för transportbranschen är också att det är svårt att få tag på kvalificerad arbetskraft. Här kan utökad användning av IT-system hjälpa till.

– Om man till exempel kan få kunder att via prisdifferentiering välja ungefär samma leveranstider kan rutterna optimeras. Då behövs inte lika mycket personal. Med IT-verktyg där chaufförerna har all information tillgänglig upplever de att de har en modern arbetsplats. Det gör det enklare att behålla personal, påpekar Lars Persson.

Han avslutar med att IT-system och ruttplanering inte löser allt, till exempel fyllnadsgraden i bilarna.

– För det finns inte direkt några IT-system. Men transportföretagen behöver bli bättre på att samarbeta och utnyttja ledig kapacitet hos varandra.

www.descartes.com