Nyheter

Nu söker sig unga till flygteknikutbildningen igen

Det råder stor brist på arbetskraft i flygbranschen. Många svenska företag behöver i dag rekrytera från utlandet, men nu ökar söktrycket på gymnasiets flygteknikprogram.

– Det är glädjande att unga vågar tro på en framtid inom flyget igen, särskilt med de stora pensionsavgångar som väntar i branschen, säger Åsa Backman, projektledare på TYA.

TYAs skolledarrapport för gymnasiets flygteknikutbildning visar att förtroendet för flyget som framtidsbransch är på uppgång efter pandemin som i princip stängde ned luftfarten i Sverige. I en enkät till de gymnasieskolor som i dag utbildar flygmekaniker svarar fem av sju skolor att söktrycket ökar på Flygteknikutbildningen, jämfört med 2022 då endast en skola upplevde ett ökat söktryck.

– Nu när flyget är på väg tillbaka till samma nivåer som innan nedstängningen märks bristen på flygtekniskpersonal än mer. Branschen behöver nyrekrytera, men också fylla på med utbildad personal som ersättning för de stora pensionsavgångar som väntar de närmaste tio åren, fortsätter Åsa Backman.

God arbetsmarknad för unga

I TYAs senaste Trendindikator Flyg från 2022 uppgav 88 procent av de tillfrågade företagen att de har behov av att anställa flygmekaniker de närmaste tre åren. 55 procent av företagen uppgav också att de upplever ett underskott på tillgänglig personal. Arbetsmarknaden är med andra ord god för de unga som väljer flygteknikutbildningen, men det finns ett problem.

– 93 procent går ut med godkänd gymnasieexamen, vilket är en hög siffra när det gäller yrkeslinjerna, men vi har en utmaning med att många av utgångseleverna går vidare till andra yrken.

Svårt att hitta praktikplatser

En av orsakerna är skolornas svårigheter med att hitta relevanta praktikplatser (APL) till eleverna. De flygtekniska verkstäderna hinner inte ta emot praktikelever eftersom de själva är belastade med mycket arbete och mindre resurser.

– Det blir ett slags moment 22. När företagen inte kan erbjuda praktik försvinner eleverna till andra teknikyrken. Det är ett problem som måste lösas nu, konstaterar Åsa Backman.

För att öka intresset för att bli flygmekaniker, flygtekniker eller flygplåtslagare driver TYA en ambassadörskampanj där unga flygelever visar upp sin skolvardag i sociala medier som Instagram och TikTok.

– Kampanjen är viktig för att visa bredden i yrket, men också locka rätt personer att söka. Vi har till exempel med flera kvinnliga flygelever för att visa att utbildningen passar både teknikintresserade killar och tjejer.

Fakta: Flygteknikutbildningen

Flygteknikutbildningen finns i dag på sju platser i Sverige; Arlanda, Nyköping, Linköping, Västerås, Klippan, Ronneby och Arvidsjaur. På gymnasiets flygteknikutbildning blir man flygmekaniker. Vill man vidareutbilda sig till flygtekniker gäller Yrkeshögskolans flygteknikerutbildning.

På bilden: Nu söker sig unga sig till flygteknikutbildningen igen. Zeb Kentkuran Glindell och Isabelle Alvarsson går på Arlandagymnasiets flygteknikprogram.
Text: Samuel Stéen