Nyheter

Equinix tecknar energiköpsavtal för vindkraft i Sverige

Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), världens ledande digitala infrastrukturföretag, har tecknat ett nytt energiköpsavtal med Neoen i Sverige, som kommer att tillföra 15 MW vindkraftskapacitet till det lokala elnätet. Tillgången, vindkraftsparken Storbrännkullen, är belägen i kommunerna Ragunda och Sollefteå. Kontraktet kommer att börja gälla i mitten av 2024. 

Power Purchase Agreements (PPA) är ett mycket effektivt sätt att köpa förnybar energi i stor skala och fungerar som en katalysator för tillväxt och utveckling av nya miljövänliga kraftkällor i Sverige.

– Vi vill tacka Equinix för deras fortsatta förtroende. Det belyser vår förmåga att stödja företag i deras strategier för att minska koldioxidutsläppen. Detta är vårt tolfte energiköpsavtal i Norden och det fjärde som tecknats med Equinix för en total kapacitet på 157 MW. Vi är också glada över att bidra till Sveriges energioberoende och koldioxidneutralitet genom att lägga till nya förnybara anläggningar. Med vårt växande lokala team kommer vi att ytterligare påskynda vår utveckling i landet, säger Christophe Desplats-Redier, regional chef för Neoen i Europa.

Detta är Equinix första avtal med Neoen i Sverige, vilket företagen planerar att kopiera för framtida projekt i landet.  Totalt har Equinix och Neoen tecknat fyra energiköpsavtal under de senaste 24 månaderna, efter tre avtal om totalt 142 MW ny vindkapacitet i Finland som tecknades i slutet av 2021 och 2022.

Dessa upprepade avtal skapar viktiga effektivitetsvinster för Equinix och respektive producent av förnybar energi, vilket möjliggör kortare avtalstider och minskade kostnader.

Equinix fick stöd i transaktionen av Schneider Electric och Holland & Knight.

Energiköpsavtalet med Neoen i Sverige är ett exempel på Equinix fokus på långsiktiga partnerskap med företag inom förnybar energi och stärker Equinix fortsatta engagemang för hållbarhet i Sverige. Det här avtalet underlättar utvecklingen och driften av ett nytt vindkraftsprojekt som kommer att bidra till Equinix mål för förnybar energi, samtidigt som det bidrar till ytterligare utbyggnad av förnybar energi i Sverige och ger fördelar för det lokalt regionen.

Equinix var först i datacenterbranschen med att åta sig att bli klimatneutrala, i linje med ett godkänt kortsiktigt vetenskapligt baserat mål, för utsläppsminskning i hela sin globala verksamhet och leveranskedja till 2030. Equinix är också en av grundarna till EU:s Climate Neutral Data Centre Operator Pac, som leder påverkansarbetet och styr utvecklingen av hållbarhetskrav för att EU:s datacenterindustri ska bli klimatneutral senast 2030.

Fakta:

Equinix inledde sitt PPA-program 2015 med tecknandet av två vind-PPA för 225 MW i Texas och Oklahoma som har varit i drift sedan 2016.

I slutet av 2021 och början av 2022 tecknade Equinix tre vindkrafts-PPA i Finland på totalt 142 MW.

I februari 2023 ökade Equinix sin uppbackning av förnybara kraftprojekt avsevärt med sex nya långsiktiga PPA i Spanien på totalt 346 MW.

I november 2023 tecknade Equinix ett nytt vindkrafts-PPA i Sverige för 15 MW.

I december 2023 utökade Equinix sin närvaro på Iberiska halvön genom att teckna ett 82 MW solkrafts-PPA i Portugal.

Equinix var den första operatören av colocation-datacenter som åtog sig ett program för att optimera energianvändningen i sina 250 globala datacenter, med fokus på nya datacenteranläggningar genom att ”justera termostaten” för att minska mängden kylning som tillhandahålls i sina byggnader.