Nyheter

Mobilitetsforskare: ”Dyr kollektivtrafik gör Sverige mindre rättvist”

”Forskare: Transportpolitik måste vara mer än sänkt bränslepris. Regeringens transportpolitik på persontransportområdet gynnar de redan ekonomiskt starka och för en transportpolitik som stärker privatbilismen.. Regeringen valde till exempel att inte införa färdmedelsneutralt reseavdrag förra året, och har satsat skattemedel på sänkning av bensinskatten.”

Det skriver Mobilitetsforskare från fyra forskningsmiljöer: Tanja Joelsson, biträdande lektor och docent, Stockholms universitet och Malin Henriksson, senior forskare och docent, Statens- väg och transportforskningsinstitut m.fl. i en debattartikel i Aftonbladet:

”Det går på tvärs mot försöken till en grön omställning, men spär också på ekonomisk ojämlikhet.”

”De regionala och lokala kollektivtrafikaktörerna har tvingats höja priserna på grund av minskat resande efter pandemin och den höga inflationen.”

”Höjningar av biljettpriserna genomförs i de flesta regioner, bland annat Västra Götaland, Uppland, Stockholm och Västmanland. I Gävleborg ökar priserna med hela 21 procent.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/4o91wo/forskare-dyr-kollektivtrafik-gor-sverige-mindre-rattvist