Nyheter

Tågföretagen: Underhåll, underhåll, underhåll

Text: Tågföretagen

Nu blir det en samvetsfråga… Trodde vi verkligen – som vi skrev i förra veckans nyhetsbrev – att det skulle bli spännande att läsa Trafikverkets inriktningsunderlag? Jodå, förhoppningar fanns, men i ärlighetens namn var förväntningarna inte så högt ställda.

Det beror på att regeringsuppdraget inte innefattade den centrala frågan om vad Sverige faktiskt behöver i form av transportinfrastruktur för att klara framtidens krav. Det handlar om kraven som ställs från ett samhälle i tillväxt, med stora industriinvesteringar, klimatsäkring, NATO-anslutning, med mera.

Trafikverkets arbete med underlaget är gediget. De närmaste veckorna ska vi noga granska innehållet i den 260-sidiga rapporten. Vid en första anblick konstaterar vi att viktiga driftnära frågor lyfts i underlaget Några intressanta teman som finns med är utökade underhållssatsningar, smartare planering av underhållsinsatser, differentiering av banavgifter, allvar kring ERTMS-utrullningen, med mera.

Vi reagerar på att statlig medfinansiering av ERTMS-ombordutrustning inte alls nämns. Det är minst sagt förvånande givet den goda förståelse som Trafikverkets ERTMS-projektteam har visat om hur kritisk finansieringsfrågan är för funktionaliteten i det svenska järnvägssystemet.

Underhållet är prioriterat i förslaget. Gott så, men som en konsekvens flyttas 100 miljarder från investeringar till underhåll jämfört med föregående nationell plan. Den därmed uppkomna bristen på investeringsmedel innebär att det är helt nödvändigt att möjligheter till alternativ finansiering analyseras i underlaget, även om det är ytterst kortfattat.

Med hänsyn till näringslivets stora intresse för ytterligare resurser till både underhåll och utbyggnad är Trafikverkets försiktiga hållning på temat alternativ finansiering överraskande.

Analysen fortsätter och Tågföretagen kommer hålla ett teamsmöte på torsdag nästa vecka. Vi kommer att översiktligt dela våra synpunkter på Trafikverkets underlag och lämna ordet fritt alla som vill att komplettera med sina tankar. Välkomna att anmäla dig till vårt Espressomöte.

Samverkan viktig för säkra samhällsviktiga transporter

Uppbyggnaden av Trafikverkets och transportsektorns förmåga är i gång. Det krävs stabil, sammanhållen och förutsägbar inriktning och finansiering för alla aktörer för att försätta utvecklingen av transportsektorn. Det skriver Trafikverket den 15 januari i sin redovisning av regeringsuppdraget om åtgärder för att stärka krisberedskap och civilt försvar samt höja förmågan vid höjd beredskap och ytterst i krig för myndigheterna inom beredskapssektor Transporter.

Läs mer