Nyheter

ELU projekterar järnvägsbyggen med innovativa 3D-modeller

ELU Konsult, Sveriges ledande teknikkonsulter inom konstruktion och geoteknik, har under 2023 fått i uppdrag att konstruera två järnvägsbroar för Trafikverkets projekt Dubbelspår Hallsberg-Degerön. Järnvägsbroarna, en central del av uppdraget, kommer att vara konstruerade utan traditionella ritningar; istället utgör 3D-modeller själva bygghandlingarna. En innovativ metod som möjliggör effektiv projektering.

Projektet Dubbelspår Hallsberg-Degerön är en del av godsstråket genom Bergslagen, och ska öka punktligheten, förbättra trafiksäkerheten och möjliggöra fler tåg och hållbara transporter både inom Sverige och vidare ut i Europa.

ELU har tillsammans med Entry AB under våren 2023 fått i uppdrag av Trafikverket att konstruera två större järnvägsbroar mellan Hallsberg och Stenkumla. ELUs uppdrag inkluderar design och dimensionering av över- och underbyggnader samt pålning. Det primära underlaget för produktionen och för Trafikverkets granskning är de 3D-modeller som ELU är ansvariga för att ta fram.

3D-modellerna ersätter traditionella ritningar och används direkt på arbetsplatsen att bygga efter. Genom att använda sig av 3D-modellering kan man säkerställa att enkla och genomtänkta lösningar tas fram för hela konstruktionen redan i konstruktionsskedet.

Det blir lätt för personalen på arbetsplatsen att informera sig om utformningen och enkelt ta till sig erfarenheterna från konstruktionsarbetet in i byggprocessen.

– Genom att integrera teknikutveckling och expertis i varje fas av projektet kan vi leverera effektiva lösningar som möter kundernas behov. Det här projektet är ett bra exempel på hur vi jobbar för att skapa framtidssäkra lösningar genom att kombinera innovativ teknik med hög kompetens, säger Magnus Kollén, uppdragsledare på ELU Konsult.

Den ökade kapaciteten som Trafikverkets projekt innebär, kommer att möjliggöra transport av fler, längre och tyngre tåg. Detta innebär en minskad sårbarhet i järnvägssystemet och främjar mer hållbara transporter.

– En av broarna passerar över Bladsjön och den andra över riksväg 50, vilket innebär att det krävs både utmanande geotekniska åtgärder samt marint arbete i känsliga miljöer. Genom det starka samarbetet med ELU Konsult har vi kunnat förbättra modellerings- och beräkningsprocessen för dessa typer av komplexa konstruktioner, samt optimera broarna med fokus på klimat och arbetsmiljö, säger Nijaz Mehmedovic, projektchef på Entry AB.

Foto: 12019