Nyheter

Fordonsjuristen: ”Inte bara nackdelar med att sänka reduktionsplikten”

Text: Fordonsjuristen

Det är märkligt att inte fler tänker på att utökad reduktionsplikt har inneburit att tillgången till mat blivit försämrad för många människor, säger Bo Ericsson på Fordonsjuristen. Är det rätt att använda mat för att skapa energi som bidrar till ökad matbrist i världen?

Redan 2008 beräknade IMF, International Monetary Fund, att biobränslen stod för 20 till 50 procent av prisuppgången för vete, majs, sockerrör, palmolja och andra grödor. Det gäller grödor som används för tillverkning av bland annat etanol, biodiesel som tillverkas av rapsolja och HVO som görs på vegetabiliska oljor och animaliska fetter.

I Sverige är den så kallade reduktionsplikten (inblandning av förnyelsebara bränslen) ett hett ämne. Samtidigt har bland andra Gro Intelligence räknat ut att mängden av spannmål som används till biobränsle omsatt i kalorimängd skulle kunna ge föda för 1,9 miljarder människor.

Oron är nu stor för att skördarna inte kommer att räcka till för både mat och bränsle. Enligt World Food Programme lever 828 miljoner människor i hunger och framtidsutsikterna är mörka på grund av begränsningar av export från Ukraina och svår torka i Afrika.

Att använda biobränsle, under de förutsättningar som finns idag, känns inte rätt väg att gå för att minska användningen av fossila bränslen, säger Bo Ericsson.

I Sverige och i övriga Europa borde vi öka produktiviteten och arealen för att odla mer grödor som är avsedda för biobränslen, avslutar Bo Ericsson.

Biodrivmedel som används i Sverige:

HVO
Består av hydrerad vegetabilisk olja, blandas in i diesel.
Främsta råvaror: Slakteriavfall, råtallolja, palmolja
Ursprungsländer: Europa 77 procent, Indonesien 11 procent

FAME
Fettsyrametylester, ersätter eller blandas in i diesel.
Främsta råvara: Raps
Ursprungsländer: Europa 75 procent, Australien 10 procent

Etanol
Består av alkohol, till E85 och låginblandning i bensin.
Främsta råvaror: Majs, sockerbetor, vete, sockerrör
Ursprungsländer: Ukraina 30 procent, Övriga Europa 56 procent

Biobensin
Består av 68 procent förnybar bensin, 22 procent vanlig bensin och 10 procent etanol.
Främsta råvaror: Palmolja, råtallolja, animaliska fetter
Ursprungsländer: Europa 57 procent, Indonesien 32 procent

Biogas till biogasbilar
Främsta råvaror: Slam från avlopp, matavfall, gödsel,
Ursprungsländer: Sverige 76 procent, Övriga Europa 23 procent

Biodrivmedel stod för 22 procent av allt drivmedel år 2019.

Källa: Energimyndigheten

Foto: Faysal Bouddounit