Nyheter

Mobilkranföreningen: ”Förenkla regelverket för samhällskritiska vägtransporter”

”Den mobila kranen är många gånger oumbärlig. Samtidigt är regelverket ofta alldeles för krångligt.”

Det menar Mattias Josefsson, tillträdande vd Mobilkranföreningen i en debattartikel i Altinget:

”Mobila kranar tar sällan plats i den samhällspolitiska debatten. Branschen omsätter cirka fem miljarder kronor per år och myndigheter som Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB betraktar mobila kranar som en samhällskritisk funktion. När tunga element ska lyftas på en byggarbetsplats, en vindkraftspark ska resas eller vid ett räddningsarbete så är den mobila kranen många gånger oumbärlig.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/forenkla-regelverket-for-samhallskritiska-vagtransporter

Foto: Metalwork Company