Nyheter

Patrik Oksanen: Trafikverket hotar Gotlands säkerhet

”Ställ krav på att svenskflaggade fartyg ska sköta båttrafiken – annars måste regeringen ingripa. Den som kontrollerar Gotland avgör sjöfarten till Finland, Estland, Lettland och Litauen.”

Det skriver Patrik Oksanen, resident senior fellow på tankesmedjan Frivärld och ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet i en debattartikel i Aftonbladet:

”Säkerheten för Östersjöns mest strategiska ö hotas nu av att Trafikverket inte förstår säkerhetspolitisk verklighet. Om inte Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana själv stoppar den pågående upphandlingen måste regeringen göra det.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/WRExdd/oksanen-svenskflaggade-fartyg-maste-skota-gotlandstrafiken