Nyheter

Västra Götalandsregionen vill gå vidare i planen mot nya spår mellan Borås och Göteborg

Frågan om järnväg Göteborg-Borås har pågått länge. I höstas kom det välkomna beskedet från regeringen att järnvägen Göteborg-Borås återigen var aktuell för utbyggnad och att regeringen för detta har avsatt 43,5 miljarder.

Därefter har det förts diskussioner mellan Västra Götalandsregionen och direkt berörda kommuner – Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd och Borås samt Trafikverket för att hitta den bästa lösningen och säkra den viktiga järnvägen.

– Det här är avgörande för Västsveriges tillväxt och konkurrenskraft. Fullt genomfört skulle förslaget innebära att hela Västra Götaland knyts ihop; Göteborgs och Borås arbetsmarknadsregion kan utvecklas gemensamt och med kopplingen till Landvetter flygplats blir regionen mer attraktiv för näringslivet och ytterligare etableringar för industrins gröna omställning. Om vi inte ror detta i hamn riskerar vi att de statliga miljarderna till infrastruktursatsningarna i Västsverige hamnar någon annanstans, säger Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande.

Hon fortsätter:

– Vi har haft intensiva möten hur vi ska gå vidare för att den här järnvägen ska börja byggas. Vi har försökt hitta kompromisslösningar.

VGR konstaterar att samtliga parter i stråket – utom Härryda kommun – är redo att ställa sig bakom följande prioriteringar:

  • planeringen för ny järnväg Göteborg-Borås ska fortsätta utan omtag kring lokalisering som tar ytterligare flera år
  • säkerställa möjlighet till framtida fjärrtågtrafikering
  • välja ett så kostnadseffektivt alternativ som möjligt, det vill säga hålla nere medfinansieringen

Härryda kommun gör en annan prioritering genom sitt ställningstagande att huvudbanan ska dras via Mölnlycke samhälle.

– Vår bedömning är att det finns en bred samsyn i Västsverige kring att uppmana Trafikverket och staten att gå vidare med planeringen, konstaterar Helén Eliasson.

VGR ska inom kort inkomma med en skrivelse till Trafikverket där processen under hösten sammanfattas och som beskriver VGRs sammanvägda bedömning av rekommendation för vägen framåt.

– En väl utbyggd infrastruktur är en förutsättning för hållbar utveckling i Västsveriges viktigaste pendlingsstråk. Vi måste fortsätta vara attraktiva för näringslivet och ytterligare etableringar och det gör vi genom att jobba för att järnvägen byggs så snart som möjligt och genom att säkra en fyrspårslösning under Landvetter flygplats, säger Lars Holmin (M), vice ordförande regionstyrelsen.

– För Västra Götalandsregionen som huvudman för kollektivtrafiken är det mycket viktigt att Mölnlycke station kopplas till den nya järnvägen och det västsvenska tågsystemet för att kunna trafikeras med pendeltåg, vilket vi ser är möjligt med det planeringsalternativ som Trafikverket nu jobbar med, säger Louise Jeppsson (V), ordförande i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.