Nyheter

Assistansbolaget vinner upphandling för fordonsuppställning för Kronofogden

Assistansbolaget Rescue Europe AB kan stolt meddela att man genom vunnen upphandling kommer att utöka sina tjänster för Kronofogden. Utöver nuvarande bärgnings- och transportuppdrag ansvarar Assistansbolaget nu även för fordonsuppställning åt Kronofogden i Göteborg, Malmö, Uppsala, Södertälje och Helsingborg.

Samarbetet är ett viktigt steg för Assistansbolaget då det möjliggör att ta ansvar för hela värdekedjan från bärgning och transport till uppställning, vilket kommer innebära stärkt kontroll och förbättrad service.

Assistansbolagets CCO Martin Jeppsson berättar:

– Vi bevisar ännu en gång att vi är en avgörande aktör för bärgnings- och uppställningstjänster i offentlig sektor. Vi utför sedan tidigare en liknande helhetslösning åt Trafikverket, så det känns naturligt att leverera hela värdekedjan även för Kronofogden. Vi är säkra på att detta samarbete kommer att vara till gagn för alla berörda parter.

Detta är ett i ledet av flera upphandlingar som Assistansbolaget har vunnit under 2022 och 2023. Sedan tidigare samarbetar Assistansbolaget med Trafikverket, Göteborgs stad, Huddinge kommun m.fl. inom offentlig sektor.