Nyheter

Digitala investeringar i full sving trots lågkonjunktur

År 2023 är lågkonjunkturen ett faktum för många. Men inte inom IT-branschen vilket beror på att många företag nu trots de svåra ekonomiska tiderna gör kraftfulla digitala satsningar. De bolag som har satsat på interna system är nu på väg in i molnet och det är verkligen inte gratis att byta ut det egenutvecklade mot nya moderna lösningar.

Det är särskilt industrisektorn, handel och vår offentliga sektor som nu gör stora investeringar i det digitala. De olika branscherna har dock lite olika fokus på digital uppdatering.

Handeln sammanför traditionella metoder med e-handel

Det är många som har insett att det inte längre är hållbart att enbart sälja i lokala butiker. Men flytten till e-handel är inte enkel. En del väljer att jobba med egna lösningar för att synas online och sälja i en webbutik.

SEO har blivit ett modeord inom handeln och många försöker hitta smarta vägar till att nå toppen av sökresultaten för att sälja mer. Men då det inte är så enkelt som att hitta en bra artikelkatalog för SEO så är det många som till sist vänder sig till experterna för att få hjälp med att knyta ihop den traditionella handeln med e-kommersen.

Sverige ligger som väl är långt framme inom detta område och de verksamheter som erbjuder tjänsterna som handeln nu har behov av upplever alltså inte samma effekter av lågkonjunkturen som andra företag gör.

Industrisektorn måste också digitaliseras

Svensk industri påverkas hårt av hög inflation och ett försvagat konjunkturläge. Trots detta så tillhör industrin de branscher som satsar mest på digitalisering just nu. Detta beror till stor del på att många industribolag har fungerat med lokala och egenutvecklade system. En del av dessa har över 30 år på nacken.

Situationen är inte hållbar och därför måste svensk industri göra en stor IT-satsning för att hänga med in i framtiden. En del industriföretag insåg behovet av att bygga om systemen redan för 20 år sedan och de har nu en fördel jämfört med företagen som nu har ett väldigt stort behov och som inte kan vänta på lågkonjunkturens slut.

Den offentliga sektorn behöver effektivisering

Inom den offentliga sektorn finns det ett behov av att minska det manuella arbetet. Man vill anta nya IT-lösningar för att effektivisera och dra ner på kostnader. Inom det offentliga så handlar det också till stor del om de anställdas situation.

Offentliga verksamheter jobbar en hel del med applikationer för att underlätta processer som rör lönesystem, kompetensutveckling och rekrytering. Detta kan vi förstås också se inom handel och industri där de anställdas effektivitet är minst lika viktig som inom den offentliga sektorn.

Investeringar antas öka intäkterna

Lågkonjunkturen sätter alltså inte stopp för stora investeringar på IT och det beror på att man inser att detta är vägen till ökade intäkter. Med fokus på digitalisering så kan företag erbjuda en mycket bättre kundupplevelse som leder till mer-sälj.

Utöver arbetet med SEO för att synas online så kan nya smarta digitala system se till att nya kunder blir lojala kunder. Detta samtidigt som företagen kan samla in värdefull information via sajter, webbportaler och applikationer. Information som det sedan går att bygga på för fler affärer.

I grund och botten så rör det sig alltså om investeringar där företagen förväntar sig en avkastning via ökade säljtillfällen samtidigt som kostnader för att driva verksamheten kan minska med effektiviseringen.