Nyheter

Tillsammans för effektivare underhåll i Oskarshamn

En av presentationerna på årets Underhåll 2024 har rubriken ”Integrerat underhåll och hur det kan bedrivas ett underhåll tillsammans”. Talare blir Ardian Gashi som är verkstadschef för karosseriverkstaden vid Scania i Oskarshamn och Mats Erlandsson, som är chef för Industrial Maintenance, det vill säga underhållsavdelningen för pressverkstad, karosseriverkstad och måleri vid samma fabrik, som tillverkar hytterna till lastbilarna.

De senaste fyra åren har produktion och underhåll jobbat för att introducera ett nytt arbetssätt – Game Plan – med målet att skapa ett nära och integrerat arbetssätt för personalen inom produktion och underhåll. Arbetssättet har de senaste 1 ½ åren börjat sätta sig och ge frukt.

Fabriken har planerade underhållsstopp fyra gånger per vecka, med en timme per tillfälle. Arbetssättet går ut på att operatörer och övrig produktionspersonal utför en stor del av det förebyggande underhållet. Det får flera fördelar. Underhållsavdelningen kan ägna sig mer åt utmanande uppgifter som rotorsaksanalyser, andra analyser, att utveckla underhållsåtgärder och övrigt utvecklingsarbete i anslutning till underhåll.

Underhållsavdelningen har samtidigt nytta av den respons och erfarenhetsåterföring som kommer från produktionspersonalen. Integrationen ger ömsesidig nytta, vilket gynnar tillverkningslinjernas prestanda.

– Vårt nya grepp på underhållet har mottagits väl av personalen, och vi är stolta över det som åstadkommits hittills, säger Mats Erlandsson och Ardian Gashi.

De nya rutinerna som både produktion och underhåll har att följa, är inlagda i underhållssystemet IBM Maximo, på ett standardiserat sätt och med noggranna instruktioner.

Efter 1 ½ år har resultatet redan visat sig som tydligt högre prestanda i produktionslinjerna. OPE (ett uttryck för tillgänglighet, prestanda och kvalitet) har ökat med 17 procent, vilket är klart över förväntan. Greppet att integrera produktion och underhåll, sprids nu till andra fabriker inom koncernen, samt på andra håll såsom på underhållsmässan.