Nyheter

Ändrade regler för typgodkännande – detta innebär det nya regelverket

De nya homologeringsreglerna från 2018 har nu börjat implementeras. För att hjälpa påbyggare och vagnparksägare att förstå vad reglerna betyder för deras verksamhet går fordonstillverkaren IVECO ut och informerar om de nyligen införda kraven – så att det blir enklare för kunden att navigera framgångsrikt i det nya landskapet för fordonshantering.

Från och med 2018 har det skett betydande förändringar i regelverket för homologering av fordon inom EU. Dessa förändringar har framför allt fokuserat på att höja säkerhetsstandarderna och minska miljöpåverkan inom transportsektorn.

En central del av de nya Whole Vehicle Type Approval (WVTA) reglerna är kraven på påbyggnader och modifieringar av fordon. Att få dessa certifierade och godkända enligt de nya standarderna inkluderar noggrannare granskning av materialval, konstruktionsstandarder och överensstämmelse med säkerhets- och miljökrav. I ljuset av de senaste förändringarna i regelverket vill IVECO säkerställa att deras kunder är fullt informerade om vad dessa förändringar innebär.

– För åkeriägare är homologering avgörande eftersom det säkerställer att fordonen är lagliga att använda. Det är också direkt kopplat till säkerheten för både fordonet och alla som använder det. Genom att passera säkerhetstester garanteras att fordonet är konstruerat och utrustat på ett sätt som minimerar riskerna för olyckor och skador. För att våra kunder ska slippa bekymmer säkerställer vi på IVECO att våra fordon alltid uppfyller nya regeluppdateringar, tack vare våra nära samarbete med påbyggare och leverantörer, berättar Ken Martinsen, Technical Product Manager hos IVECO.

En nära dialog mellan påbyggare och fordonsleverantör

WVTA-reglerna för homologering uppdaterades senast 2018 och har börjat att implementeras i år. De nya reglerna kan kännas svåra att förstå och därför arbetar IVECO på att göra det enkelt för sina kunder.

– Vi förstår att de nya homologeringsreglerna kan vara utmanande. Till exempel kan ett fordon vara homologerat enligt EU-regler men inte uppfylla specifika krav i ett visst land för att till exempel nyttja lokala viktregler eller undantas från vissa skatter. Detta kan skapa hinder för marknadsinträde och användning av vissa typer av fordon, även om de uppfyller EU-kraven. Dessutom kan nationella regler ibland vara strängare än EU-kraven för att möta specifika nationella behov eller för att införa ytterligare säkerhets- eller miljökrav som anses nödvändiga på nationell nivå. På IVECO strävar vi efter att hjälpa våra kunder att anpassa sina fordon för att passa de nya kraven på både EU-nivå samt enligt nationella och skattemässiga regler, förklarar Ken Martinsen och tillägger:

– Därför går vi ut och utbildar påbyggarna, så att de har den rätta kompetensen för att kvalitetssäkra sina byggnationer. Du behöver en partner som klarar av dokumentationsuppgiften som krävs av de nya reglerna och det hjälper vi på IVECO också till med, genom att erbjuda en grundlig utbildning för våra påbyggare – så att de är redo att ta sig an uppgiften.

Utvecklingen lägger stor vikt vid att samarbetet med påbyggnadsleverantörer, som är medvetna om och följer de nya reglerna, fungerar så att man kan säkerställa att alla modifieringar uppfyller kraven. Ken Martinsen berättar:

– För att kunden ska få lösningen som följer alla gällande regler, samt är fördelaktigt både pris- och skattemässigt, är det viktigt att vi gör anpassningar enligt kundens behov. Vi jobbar därför nära med våra påbyggare för att integrera påbyggnader på ett sätt som är sömlöst anpassat till fordonets design och prestanda. Detta säkerställer att fordonet uppfyller både fordons- och påbyggnadsstandarder på ett effektivt sätt.

Säkerhet bakom ratten – och bredvid bilen

Inom de nya reglerna för homologering inom transportsektorn måste man även säkerställa att fordon uppfyller säkerhetsstandarder för att minimera olycksrisker och öka skyddet för passagerare, förare och andra trafikanter. Ett viktigt undergodkännande inom homologering är General Safety Regulation (GSR), som inför ett antal obligatoriska avancerade förarassistanssystem för att förbättra vägsäkerheten och etablera den rättsliga ramen för godkännande av automatiserade och helt förarlösa fordon i EU.

– GSR är ett steg på vägen mot självkörande fordon. Utvecklingen startade med att man måste ha flera sensorer på fordonet. Det andra steget var att sensorerna skulle ge från sig specifika signaler med både ljud och ljus. Det tredje steget är att man har sensorer som ger från sig en signal, som dessutom ingriper i körstilen. Det vill säga, att om du till exempel kommer utanför filen kommer fordonet att räta upp sig självt. Det sista steget blir att du kan släppa ratten helt och bara säga var du ska, sedan kör fordonet dig dit, säger Ken Martinsen och avslutar:

– Nu med den nya uppdateringen av reglerna är vi på steg två, att sensorn minst ska ge både en optisk signal och en ljudsignal. Det betyder att en lastbil inte bara har sensorer som meddelar att det finns en cyklist vid sidan av dig med hjälp av ljus eller bild, den ska också ge från sig ett ljud. Därför har vi på IVECO utvecklat våra nya fordonsmodeller med säkerhet i fokus, så att de uppfyller de nya regeluppdateringarna i förväg. Våra kunder kan därmed vara säkra på att de möter kraven med ett fordon från IVECO.