Nyheter

10 sekunder för nyladdat batteri – GoCiklo lanserar battery swap i Stockholm

1 februari lanseras Stockholms första swap-stationer för elmopeder. En helt ny teknik där mopedens batteriet enkelt swappas dvs byts till ett fulladdat batteri på tio sekunder. Kombinationen 10 sekunders batteribyte och GoCiklos affärsmodell gör det ekonomiskt hållbart att byta till en 100% elektrisk flotta med lätta fordon.

Sen september 2023 finns GoCiklo centralt i Göteborg med 4 swap-stationer. Nu etablerar GoCiklo 6 stationer i Stockholm. Tillsammans har stationerna kapacitet för 500 mopeder dagligen. Under 2024 kommer GoCiklo att etablera infrastruktur för swap-stationer i ytterligare europeiska städer.

Målgruppen är främst företag inom snabba leveranser som matleverantörer, post och paket samt servicebolag. I Sverige är Wolt och foodora först ut.

– Europeiska städer inför krav på nollutsläpp samtidigt som transportbolagen har svårt att få ihop den ekonomiska kalkylen på grund av högre inköpskostnader för elfordon och ca 15% förlust av transportarbetet pga stillastående vid laddning, säger Mattias Tingvall, CEO GoCiklo. 

GoCiklo först med välbeprövad teknik och affärsmodell i Europa

Battery Swap-tekniken kommer från ett av världens mest moped- och motorcykel-tätaste länder – Taiwan. I Taiwan har 90% av alla nya elektriska mopeder eller motorcyklar battery swap-teknik och föraren har ett månadsabonnemang på batteri med swap.

I Stockholm liksom i de övriga stora städerna i EU införs krav på nollutsläpp i trafiken, speciellt i de centrala delarna av städerna, samtidigt som behovet av transport ökar. Lätta elfordon är lösningen för framkomlighet, tystare stadsmiljö och noll utsläpp.  Det gäller både för företag och privatpersoner.

Lätta elfordon är del av lösningen – men det händer inte.

Ett lätt elfordon är dubbelt så dyrt att köpa jämfört med ett bensindrivet. Batteriet står i huvudsak för denna fördyring. Behovet av laddning är också ett hinder för övergången från bensin till el. Det finns varken tid att ladda under arbetet eller laddinfrastruktur tillgängligt för lätta elfordon. Sammantaget finns både kommersiella och praktiska hinder för att skiftet från bensin till el ska hända.

GoCiklos affärsmodell med swap och abonnemang revolutionerar 

I dag testar last-mile företag olika typer av lätta elfordon. Samtidigt sätter de tydlig mål med företagets miljöpåverkan. GoCiklos revolutionerar ekonomin och utvecklingen genom kombinationen; abonnemang på batteri som sänker fordonets inköpskostnad samt ingen förlust av transportarbete med batteribyte på 10 sekunder. Nu kan företagen hållbart skala upp sin elektriska fordonsflotta, både ur ett miljö, leverans och ekonomiskt perspektiv.

– Vi är mycket glada för samarbetet med GoCiklo, säger Richard Lindeen är operativ chef och vice VD för Wolt. Många av våra kurirpartners kör idag vanliga mopeder och det finns många fördelar med GoCiklos elmopeder. Det går riktigt snabbt att byta batteri, de håller en hög kvalitet och de bidrar till minskade utsläpp och en bättre arbetsmiljö för våra kurirpartners.– Med batteribyte på 10 sekunder och att abonnera på batteriet istället för att köpa det gör GoCiklo det betydligt enklare för våra kunder att göra omställningen till lätta elfordon, avslutar Mattias Tingvall.