Nyheter

Singapore Airlines ingår viktigt avtal med myndigheter i Singapore

Singapore Airlines (SIA) Group har undertecknat ett Memorandum of Understanding (MOU) med Singapores hälsoministerium (MOH) och Public Service Division (PSD) för att samarbeta i framtida nationella kriser. Samförståndsavtalet bygger vidare på det samarbete som inleddes 2020 under pandemin och som bidrog till att SIA snabbt kunde flyga igen – även från Norden. 

Ett nytt samförståndsavtal mellan SIA, MOH och PSD förbinder parterna att samarbeta när det gäller att sätta in personal vid eventuella framtida nationella kriser. Samarbetet bygger på två delar, frivillig utbildning av kabinpersonal från SIA och dess dotterbolag Scoot och aktivering av frivillig kabinpersonal i stödfunktioner samt övningar för att stresstesta krishantering. 

Singapore Airlines samarbete med myndigheterna inleddes år 2020 under covid-19-pandemin. Samarbetet säkerställde att SIA kunde behålla en stor del av sin personal under nedstängningen och att över 2000 anställda från SIA och Scoot kunde träda in där det rådde brist på arbetskraft, till exempel inom offentliga myndigheter och vårdinrättningar. 

Samarbetet med de nationella myndigheterna i Singapore hade också en betydande inverkan på företagets regionala marknader, där flyglinjer öppnades igen i en takt som inte skulle ha varit möjlig om SIA:s anställda hade varit ur tjänst. 

– Genom att arbeta proaktivt med Singapores myndigheter under pandemin kunde vi ge nationellt stöd där det behövdes som mest och bidra positivt till landet. Samtidigt förblev vår personal i aktiv tjänst, vilket visade sig vara en stor styrka. Vår personals beredskap i hela organisationen var avgörande då det innebar att vi var bland de första att snabbt kunna lyfta från marken igen och erbjuda resenärerna, även på våra nordiska flygningar, den service vi är kända för, säger Jagdish Bhojwani, General Manager för Singapore Airlines i Norden. 

På Köpenhamns flygplats var SIA bland de allra första flygbolagen att återuppta internationella flygningar, vilket gynnade både näringslivet och de tusentals familjerna i Sydostasien. 

Idag flyger Singapore Airlines fem gånger i veckan mellan Köpenhamns flygplats och Singapore. Rutten kommer att utökas i sommar, då SIA kommer att öka frekvensen till dagliga flygningar. 

I april startar även SIA:s direktlinje från Bryssel till Singapore, och i juni börjar man flyga mellan Gatwick och Singapore fem gånger i veckan.