Nyheter

”Jimmiepriser försvårar omställning!” – 2030-sekretariatet kommenterar nyregisteringen i januari

I januari 2024 stod laddbara bilar för 52.5% av alla nyregistreringar, mot 59.8% helåret 2023. Elbilarna stod för 28.8%, ner från 38.7% för helåret 2023. Tyvärr är det i linje med 2030-sekretariatets prognos att regeringens kraftiga satsning på billigare fossila drivmedel slår mot omställningen till eldrift.

– Regeringen litar på att klimatmålen ska nås med fler eldrivna fordon, men lägger skattemiljarderna på reapris på fossil diesel istället för elbilspremier. Redan första månaden med Jimmiepriser ser vi effekterna. Ekvationen går inte ihop och nu behövs snabb ny stimulans till framtidens fordon, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

I januari registrerades 17 164 nya personbilar, fördelat på:

Eldrift 28.8% (38.7% hela 2023)

Laddhybrid 23.7% (21.1%)

Bensin 23.0% (21.6%)

Elhybrid 10.6% (8.1%)

Diesel 10.0% (8.1%)

Etanol 2.8% (1.6%)

Biogas 1.0% (0.7%)

– Nya elbilar tappar en dryg fjärdedel av marknaden, medan laddhybrider, icke-laddbara hybrider och diesel alla ökar – det vill till att detta skifte är kortvarigt om inte Sveriges klimatmål ska vara i fara, fortsätter Mattias Goldmann, VD för 2030-sekretariatet, som nu efterlyser stimulans för rimligt prissatta nya elbilar så att alla ska ha råd att vara en del av omställningen. Att den förhöjda skrotningspremien ännu inte presenterats kan vara en chans.

– Steget från skrotbil till ny elbil är stort. Därför bör stödet också gälla köp av begagnade el- och gasbilar, samt medlemskap i bildelning och årskort för kollektivtrafiken, konstaterar Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Eldrivna lätta lastbilar stod i januari för 27 % av marknaden, vilket kommer att öka snabbt eftersom det den 13 februari införs en ny premie på 50 000 kronor. 2030-sekretariatet välkomnar premien men vill se större uthållighet:

– Premien är alltför kortvarig – den sänks stegvis och är borta redan nästa höst med regeringens förslag. Vi föreslår att premien finns kvar till 2030, med en sänkning på 10 000 kronor vartannat år, och att den som köper en begagnad eldriven lätt lastbil eller minibuss får halva beloppet, avslutar Mattias Goldmann. För el- och gasdrivna tunga lastbilar är 2030 positiva till den nya premien, som bör ge avtryck senare under året.

Siffrorna för en enskild månad påverkas av leveranser och många andra tillfälliga faktorer, så därför gör 2030-sekretariatet ingen analys ner på bilmärkes- och modellnivå. Inbromsningen för elbilar är dock för hård för att vara tillfälligheter, särskilt som den är i linje med 2030:s, Mobility Swedens och enskilda bilhandlares prognoser.

– Gynnas det fossila, ökar det fossila på det fossilfrias bekostnad – det finns inget märkligt i det, men det är djupt beklagligt, avslutar Goldmann.

All statistik kommer från Mobility Sweden.

Foto: rostichep