Nyheter

Dachser Denmark expanderar till Nordjylland

Logistikleverantören Dachser växer på den danska marknaden och gör nu intåg till Nordjylland, Ålborg. Det nya kontoret, beläget som en del i företagsparken i Port of Aalborg, kommer öppna under första halvåret 2024 och blir ett nav för anslutningar till det nordiska styckegodsnätverket.

Logistikleverantören med rötter i Tyskland stärker sin marknadsposition i Danmark genom att öppna en filial i Ålborg. Den blir en del av logistiknavet i hamnområdet Aalborg Øst, bara 6,2 kilometer från den centrala motorvägen E45.

– Vi ser fram emot att snart kunna erbjuda våra tjänster lokalt och stärka vårt nordiska nätverk genom det strategiska läget i företagsparken belägen i Port of Aalborg, säger Peter Hut, Country Manager för Dachser Denmarks affärsenhet för vägtransport. Utbyggnaden av vårt nätverk är en viktig investering och milstolpe för oss – både när det gäller våra danska och nordiska anslutningar och närheten till våra nuvarande och framtida kunder i regionen.

Transport och logistik är ett av fokusområdena för Port of Aalborg, och Kristian Thulesen Dahl, administrerande direktör för hamnen, berättar hur han ser på Dachsers framtida filial:

– En internationell logistikleverantör som Dachser stärker hela regionen. Vi har upplevt en ökad efterfrågan från våra kunder kring flexibla, skräddarsydda logistiklösningar och Dachser kommer att utöka möjligheterna avsevärt genom sin omfattande erfarenhet och sitt nätverk. Det kommer att vara en stor fördel för företagen i området. Så, ja, vi ser verkligen fram emot detta och har höga förväntningar på Dachsers närvaro.

Centralt läge i det nordiska nätverket

Det första steget i Dachser Denmarks etablering på Nordjylland blir att flytta ett team på fem medarbetare från vägtransportfilialen i Kolding till lokalerna i företagsparken i Port of Aalborg. Där kommer de att starta upp ett kontor, egen godshantering och egen lokal distribution under ledning av filialchefen för filialen i Kolding, General Manager Per Jensen.

– Vi är glada över att våra logistiklösningar och vår expertis nu kommer närmare våra kunder på Nordjylland. Vi börjar etablera oss lokalt med en satellitfilial, vilket ger oss ökad flexibilitet att möta de lokala företagens behov, inklusive upphämtning och leverans av varor. När vi fått fäste på marknaden kommer vi successivt att stärka vår närvaro med fler medarbetare och generellt optimera våra processer på Nordjylland, säger Per Jensen, General Manager Kolding.

Grunden för framtiden är lagd med en 2 046 kvadratmeter stor terminalbyggnad med sex lastportar och 471 kvadratmeter kontorsyta. Dachser har fokus på hög kvalitet och full transparens i hela leveranskedjan och kommer att leverera till företag i Danmarks nordligaste region via flera dagliga avgångar från filialen i Kolding till Ålborg och därifrån med lokal distribution i samarbete med lokala åkerier. Den nya filialen blir en naturlig förlängning av både det danska och nordiska nätverket med goda förbindelser till Göteborg och därmed till övriga Sverige, Norge och Finland.

– Vår etablering i Ålborg är också en utvidgning av vårt nätverk på Jylland, och vi ser fram emot att leverera skräddarsydda lösningar till våra kunder och bidra positivt till det starka lokala näringslivet, säger Country Manager Peter Hut.